Aanmelden

Stel je vraag

Je mail of telefoon zal terechtkomen bij onze sociale dienst of zorgcoaches. Dat is een team van professionals die samen met jou er voor zorgen dat je vraag zo snel mogelijk het juiste antwoord krijgt.

  • U komt in aanmerking bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
  • U kan een kennismakingsbezoek aanvragen op Iona.
  • Sociale dienst van Iona zorgt voor centrale registratie van uw zorgvragen en voor de behartiging van uw dossier.
  • Bij een positieve principiële beslissing wordt uw aanvraag bij een open plaats overwogen.
  • Proefperiode van minimum drie maanden en maximum zes maanden met tussentijdse evaluatie.


Stel je vraag per telefoon
Neem contact op via: aanmelden@ionavzw.be.

Scroll naar top