ZINVOL WERKEN

“Het werk zorgt ervoor dat onze mensen niet alleen zorg ontvangen, maar zich ook wezenlijk dienstbaar kunnen opstellen, zowel naar de andere bewoners, de medewerkers als de wereld toe. Daar halen ze voldoening uit.”
– Christof Sierens, Levende Verbindingen

Werken op Iona 

Een centraal onderdeel van de sociaaltherapeutische zorg is het vormgeven van het recht op zinvol werk en op samenwerken. In onze werkgebieden werken zowel onze inwonende volwassen bewoners als externe cliënten die naar de dagbesteding komen. Ze gaan aan de slag in de bakkerij, de verskeuken, het atelier, De Schakel, de dierenverzorging of de tuin. Iedereen draagt bij volgens de eigen kwaliteiten en mogelijkheden.
Het samenwerken biedt groeikansen en draagt bij aan een gezonde individuele ontwikkeling.

Een zinvolle bijdrage leveren

Het dienstbaar zijn voor anderen geeft zin aan het leven. De producten die in de werkplaatsen vervaardigd worden, zijn volwaardige, kwalitatieve producten die een meerwaarde zijn voor de gemeenschap en bij uitbreiding voor de wereld. Dit versterkt het zelfwaardegevoel en vermijdt dat mensen louter passieve zorgontvangers worden.
Onze volwassen bewoners ervaren in het werk: ik heb kwaliteiten en ik doe ertoe; ik draag iets waardevols bij aan de wereld en maak ook op die manier volwaardig deel uit van de wereld.

Momenteel zijn de producten die in onze werkgebieden worden vervaardigd vooral bestemd voor intern gebruik in de gemeenschap. Zo wordt de biologische, zelfgeteelde oogst uit de moestuin dagelijks aan de keuken geleverd en verwerkt in de maaltijden voor onze zorggemeenschap. Ook genieten we samen van vers brood en gebak dat wordt gebakken in onze eigen bakkerij.

Werken in de wereld

Een deel van de volwassen bewoners gaat buiten de voorziening aan het werk. Zo zijn enkele van hen als zorgkundige aan het werk in een klas, of als hulp bij een vereniging voor natuurbehoud of een lokale boer. Het werk biedt niet alleen vervulling, maar ook heel wat groeikansen. Het laat de mensen toe hun unieke bijdrage te leveren aan de samenleving.

Sociocratie: optimaal samen aan het werk

Ook binnen ons medewerkersteam hebben we veel aandacht en zorg voor hoe we optimaal en vervullend kunnen samenwerken. Geïnspireerd door het Sociocratie 3.0-model bouwen we actief aan een cultuur van zingeving, autonomie, samenhorigheid en professionaliteit. Op een mensgerichte en effectieve manier gaan we op zoek naar manieren om ieders talent en wijsheid optimaal in te zetten in de gemeenschap. We zetten in op het ontwikkelen van zelfsturende teams die met een grote mate van zelfstandigheid kunnen instaan voor de verschillende deelgebieden van onze werking. Ook verbindende communicatie en besluitvorming op basis van consent zijn belangrijke sleutels in onze manier van werken.

Foto’s © Hilde Lenaerts

Scroll naar boven