ONZE MISSIE

“Onze dochter voelt zich op Iona als een vis in het water.
Ze straalt en heeft duidelijk haar weg in het leven gevonden.
Wat kunnen we als ouders nog meer wensen?”

– Philippe Vanden Broecke & Greta Halsberghe

Het is onze missie om kwalitatieve, vraaggestuurde zorg op maat te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale beperking en eventueel bijkomende emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Dat doen we in een klimaat van verbondenheid en oprechte ontmoeting. 

Meer concreet? 

  • We streven er dagelijks naar om de kinderen, jongeren en volwassenen maximale kansen te bieden om zich te ontplooien als uniek persoon en een kwaliteitsvol leven te leiden, geïntegreerd in de maatschappij. Onze zorg is geïnspireerd door de antroposofische mensvisie, met respect voor ieders persoonlijke overtuiging en achtergrond.
  • We streven ernaar een veilige, aangename en stimulerende leef-, leer- en werkomgeving aan te bieden, binnen een aangepaste infrastructuur. Het beperken van onze ecologische voetafdruk dragen we als gemeenschap hoog in het vaandel.
  • We verbinden ons ertoe deskundige, gemotiveerde, flexibele en creatieve medewerkers aan te trekken. Samen bouwen we dagelijks aan een positief werkklimaat binnen een duidelijke structuur.
  • We engageren ons ertoe onze werking steeds kwalitatief verder uit te bouwen. Dat doen we onder meer door onze medewerkers vormingsmogelijkheden aan te reiken.
  • We streven naar een open dialoog met ons netwerk van gebruikers. We staan ook open voor de ontwikkelingen in de samenleving en trachten hier dynamisch op in te spelen.
  • We streven er actief naar ons steentje bij te dragen aan de bredere zorgsector en daarbij ook onze signaalfunctie op te nemen naar de maatschappij en de overheid toe.
  • We dragen bewust verantwoordelijkheid voor financiële en administratieve aangelegenheden, zodat we de continuïteit van onze dienstverlening op lange termijn kunnen verzekeren.
Benieuwd hoe we het zorgen, leren, werken, ontspannen en vieren op Iona vormgeven en beleven?
Hier lees je er meer over: zorgen, wonen, leren, werken, ontspannen, ontmoeten en vieren.
Scroll naar boven