Iona vzw heeft als missie om:

  • om kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale beperking, eventueel met bijkomende emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen, maximale kansen bieden om zich te ontplooien als unieke persoon. Door vraaggestuurde zorg op maat te bieden, beogen we voor iedereen een leven met kwaliteit, geïntegreerd in de maatschappij. Dit gebeurt vanuit de antroposofische mensvisie, met respect voor ieders persoonlijke overtuiging en cultuur.

  • om een veilige, aangenaam stimulerende leef-, leer- en werkomgeving aan te bieden binnen een aangepaste infrastructuur. De ecologische voetafdruk staat hoog in het vaandel.

  • om deskundige, gemotiveerde, flexibel en creatief personeel aan te trekken en een positief werkklimaat te creëren binnen een duidelijke structuur.

  • engageert zich om haar werking kwalitatief verder uit te bouwen door de medewerkers vormingsmogelijkheden aan te reiken.

  • om in open dialoog gaan met het netwerk van de gebruikers, staat open voor de ontwikkelingen binnen de samenleving en tracht daar zo dynamisch mogelijk op in te spelen.

  • betracht ook haar signaalfunctie naar de maatschappij en de overheid op te nemen.

  • wil de verantwoordelijkheid dragen voor de financiële en administratieve aangelegenheden om de continuïteit van de dienstverlening op lange termijn te verzekeren.
Scroll naar top