Cultuur

 • Ruimte en rust in agrarisch gebied.
 • Ecologie, biologisch-dynamische landbouw en voeding.
 • Ritme van de natuur.
 • Medische opvolging, zo mogelijk met homeopathische en antroposofische medicatie.
 • Aankleding van woonomgeving, sfeer van warmte, veiligheid en zingeving
Jaarfeesten
 • Advent
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Driekoningen
 • Maria-Lichtmis
 • Carnaval
 • Palmpasen
 • Pasen
 • Pinksteren
 • Sint-Jan
 • Michael
 • Sint-Maarten
Eigen aanbod vrije tijd:
 • Deelname aan sport
 • Cultuur
 • Vrijetijdsverenigingen

 

Dialoog met cliënten en netwerk
 • Oudervereniging
 • GOVAG – Gebruikers- en Oudervereniging Antroposofische Gehandicaptenzorg
 • Conferentie voor en door personen met een handicap in Vlaanderen, Nederland en op Europees Niveau.
Scroll naar top