Iona vzw
Aandacht en zorg voor buitengewone mensen

“Dit maakt het sociale leven gezond:
als in de spiegel van de mensenziel het bewustzijn van de hele gemeenschap ontstaat
en als in de gemeenschap de zielekwaliteiten van ieder individu krachtig leven.”
– Rudolf Steiner

Welkom bij Iona vzw, waar we als gemeenschap al meer dan een halve eeuw samen zorg dragen voor mensen met bijzondere noden en kwaliteiten. Mensen als jij en ik, uniek en altijd in wording. Met het antroposofische gedachtengoed als inspiratiebron bieden we kinderen, jongeren en volwassenen de ruimte en kansen om zichtbaar te maken wie ze in wezen zijn. Ons multidisciplinair team staat gepassioneerd in voor het creëren van een kwalitatief leefklimaat en een zorgaanbod op maat, geïntegreerd in de ons omringende natuur en in de samenleving.

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM voor kinderen en jongeren (MFC)

Onze zorggemeenschap biedt 24-uursopvang voor kinderen tot 21 jaar met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags- en emotionele moeilijkheden. We bieden de kinderen een eigen plek aan in een warme en huiselijke omgeving, voorzien hen van gepast onderwijs en stimuleren hen om ontmoetingen aan te gaan en zich hierin te ontwikkelen.

FLEXIBEL AANBOD voor MEERDERJARIGEN (FAM)

Iona biedt ook ondersteuning aan volwassen personen met een beperking. Iedere zorgvrager wordt in onze zorggemeenschap als een uniek individu beschouwd, die niet alleen aangepaste ondersteuning krijgt, maar ook begeleiding en hulp bij het realiseren van zijn of haar levensverhaal. Voedende sociale contacten zijn daarbij heel belangrijk, evenals een waardevolle dagbesteding.
Op Iona is ook een ruim dagbestedingsaanbod voorzien in onze zorgwerkplaatsen: onze cliënten kunnen op weekdagen aan het werk in de tuin (groenten kweken, dieren verzorgen en plantsoenen onderhouden), het atelier (klei, hout, schilderen,…), de bakkerij, de keuken, De Schakel (kaarsen maken, matten weven,…) en Fionport (vilten, mozaïek, knutselen,…).

IMG_26_Iona volwassenen

Lees hier onze laatste blogposts

Ditjes en datjes

Zonnige nieuwe creaties

In de dagbesteding voor volwassenen werd de voorbije maanden weer heel wat moois gemaakt. Zo onder meer ook deze kleurrijke vaasjes, ideaal voor wat fris lentegroen.  Katelijne Elst: “Het maken van de vaasjes is, zoals alles wat we hier maken,

Lees verder »
Vorming

Goede zorg voor zij die zorgen

Dankzij een Europees subsidieproject kunnen we bij Iona twee jaar lang intensief aan de slag rond het thema werknemerswelzijn, dit onder de deskundige begeleiding van een team van coaches.  In de februari-editie van Iona Magazine lichtte Marc De Baets van

Lees verder »
Het Collectief Overleg aan het woord

Hoe hebben gebruikers en hun ouders de coronaperiode ervaren

De voorbije 12 maanden zijn voor iedereen wel een bijzondere, soms negatieve tijd geweest. Op welke wijze hebben onze kinderen met beperkingen die periode doorgemaakt? Hoe hebben hun ouders en bewindvoerders hierop ingespeeld? Drie ouders delen graag hun bevindingen. Mama

Lees verder »
Scroll naar top