Iona vzw
Aandacht en zorg voor buitengewone mensen

“Dit maakt het sociale leven gezond:
als in de spiegel van de mensenziel het bewustzijn van de hele gemeenschap ontstaat
en als in de gemeenschap de zielekwaliteiten van ieder individu krachtig leven.”
– Rudolf Steiner

Welkom bij Iona vzw, waar we als gemeenschap al meer dan een halve eeuw samen zorg dragen voor mensen met bijzondere noden en kwaliteiten. Mensen als jij en ik, uniek en altijd in wording. Met het antroposofische gedachtengoed als inspiratiebron bieden we kinderen, jongeren en volwassenen de ruimte en kansen om zichtbaar te maken wie ze in wezen zijn. Ons multidisciplinair team staat gepassioneerd in voor het creëren van een kwalitatief leefklimaat en een zorgaanbod op maat, geïntegreerd in de ons omringende natuur en in de samenleving.

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM voor kinderen en jongeren (MFC)

Onze zorggemeenschap biedt 24-uursopvang voor kinderen tot 21 jaar met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags- en emotionele moeilijkheden. We bieden de kinderen een eigen plek aan in een warme en huiselijke omgeving, voorzien hen van gepast onderwijs en stimuleren hen om ontmoetingen aan te gaan en zich hierin te ontwikkelen.

FLEXIBEL AANBOD voor MEERDERJARIGEN (FAM)

Iona biedt ook ondersteuning aan volwassen personen met een beperking. Iedere zorgvrager wordt in onze zorggemeenschap als een uniek individu beschouwd, die niet alleen aangepaste ondersteuning krijgt, maar ook begeleiding en hulp bij het realiseren van zijn of haar levensverhaal. Voedende sociale contacten zijn daarbij heel belangrijk, evenals een waardevolle dagbesteding.
Op Iona is ook een ruim dagbestedingsaanbod voorzien in onze zorgwerkplaatsen: onze cliënten kunnen op weekdagen aan het werk in de tuin (groenten kweken, dieren verzorgen en plantsoenen onderhouden), het atelier (klei, hout, schilderen,…), de bakkerij, de keuken, De Schakel (kaarsen maken, matten weven,…) en Fionport (vilten, mozaïek, knutselen,…).

IMG_26_Iona volwassenen

Lees hier onze laatste blogposts

Project in de kijker

Samen bouwen aan een gedeelde toekomstdroom

De ontwikkeling van ons masterplan architectuur is volop aan de gang. Samen met POLO Architects maken we de toekomstdroom die we voor Iona koesteren, stap voor stap helderder en concreter. We polsen bij Valérie Raets en Ellis Christiaens naar de

Lees verder »
Sponsoring

Vijftig nieuwe brandblusapparaten dankzij Kiwanis

Inzetten op brandveiligheid is vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van ons preventiebeleid. Kiwanis Lier Twee Neten steunde ons eind 2021 door de factuur te betalen voor onze brandpreventie. Iona Magazine sprak met intern preventieadviseur Ann Verhaert en met Philip Peeters van

Lees verder »
Ditjes en datjes

Beleidsdoelstellingen 2020 – 2024

In 2019 werd een beleidsplan uitgewerkt voor de periode van 2020 tot en met 2024. Dit beleidsplan is een kompas voor de stuurkring en beleidskring. Het wordt gebruikt om beslissingen te nemen en nieuwe acties uit te voeren.   In augustus

Lees verder »
Scroll naar boven