KINDEREN EN JONGEREN:
MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

Iona vzw biedt een 24-uursopvang voor kinderen tot 21 jaar met een verstandelijke beperking en met mogelijk bijkomende gedrags- en emotionele moeilijkheden. Iona biedt de kinderen een ‘eigen’ plek aan en stimuleert hen om ontmoetingen aan te gaan en zich hierin te ontwikkelen.

VOLWASSENEN:
FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM)

Het ‘FAM’ van Iona biedt opvang en ondersteuning aan volwassen personen met een beperking. In Iona wordt elke zorgvrager als een individueel persoon beschouwd, die niet alleen aangepaste ondersteuning krijgt, maar ook begeleid en geholpen moet worden bij het realiseren van zijn of haar levensverhaal. Sociaal contact is daarbij zeer belangrijk, evenals zinnige dagbesteding. Deze dagbesteding gebeurt in de zorgwerkplaatsen: keuken, bakkerij, atelier, onderhoud plantsoenen en tuin.

Lees onze artikels:

Scroll naar top