Wonen

KINDEREN EN JONGEREN
 • 24-uurs opvang voor 30-tal kinderen en jongeren tussen 5 en 21 jaar met mentale beperking en mogelijk bijkomende moeilijkheden (emotioneel, familiaal, gedragsmatig,…)
 • Unieke individualiteit; denken, voelen en willen niet in evenwicht.
 • Stimuleren van meer harmonische eigen unieke ontwikkeling; vraaggestuurde zorg om mogelijkheden te activeren.
 • Samenspraak met netwerk.
VOLWASSENEN
TEHUIS NIET-WERKENDEN
 • Thuis bieden voor 25-tal volwassenen met matig tot ernstige mentale beperking, eventueel met bijkomende emotionele of gedragsproblemen.
 • Elke zorgvrager is een uniek individu met recht op respectvolle ondersteuning.
 • Begeleiding gericht op persoonlijke evolutie van bewoner en begeleider.
AMBULANTE WERKING
 • Vijf aanleunstudio’s.
 • Vijf personen met inclusieve ondersteuning.
 • Cliënten organiseren hun leven met ondersteuning.
 • Individuele begeleiding op vaste momenten en op afspraak.
 • Permanentie voorzien.
 • Streven naar zo groot mogelijke zelfstandigheid, verbetering van levenskwaliteit.
GEPASTE ONDERSTEUNING OP VERSCHILLENDE LEVENSDOMEINEN:
 • Huishouden
 • Gezondheid en hygiëne
 • Sociaal- individuele aspecten
 • Papier- en geldbeheer
 • Werk- en dagbesteding
 • Vrijetijdsbesteding
Scroll naar top