“Leren samenleven en elkaar vooruit helpen op ons levenspad is onze opdracht op aarde.
Samen deel uitmaken van een gemeenschap is de toekomst.”
– Sven Van Loon, Levende Verbindingen

We zijn een kleinschalige zorggemeenschap: vandaag bieden we plaats aan 32 inwonende kinderen en jongeren en 38 inwonende volwassenen. Zo’n 90 procent van hen verblijft hier permanent.

Het wonen wordt vormgegeven binnen leefgroepen met een gezellige en huiselijke sfeer. Zowel samenhorigheid als individuele ademruimte hebben een plaats. Iedere bewoner heeft een eigen kamer waar hij of zij zich thuis kan voelen.

Via onder meer kringgesprekken, ongedwongen koffie- en theepauzes, bewonersvergaderingen en door het samen beleven van activiteiten, bouwen we dagelijks aan een gezonde sociale cultuur met ruimte voor dialoog.

Zelfstandig begeleid wonen

Naast onze leefgroepen met intensieve begeleiding, beschikken we ook over vijf aanleunstudio’s voor volwassen bewoners. Mits de nodige ondersteuning kunnen onze cliënten hier met een grote mate van zelfstandigheid hun eigen leven vormgeven. Naargelang hun individuele noden en behoeften worden ze begeleid op het vlak van huishouden, gezondheid en hygiëne, sociaal-individuele levenskwaliteit, papier- en geldbeheer, werk- en dagbesteding en vrijetijdsbesteding.

In verbinding met de natuur

Iona is rustig en groen gelegen, in een uitgestrekt agrarisch gebied. Wonen, leren, werken, ontspannen en vieren gebeurt hier in nauwe verbinding met de natuur en de seizoenen.

Wij hechten als gemeenschap ook veel belang aan onze verantwoordelijkheid naar de aarde toe. Dit vertaalt zich in de natuurvriendelijke manier waarop we ons domein onderhouden en in onze keuze voor bio-dynamische landbouw in de moestuin. We eten dagvers en biologisch, richten onze ruimtes zoveel mogelijk met natuurlijke materialen in en recycleren en hergebruiken materialen waar mogelijk.

Ritmische beweging

Een gezonde ritmische beweging in het gemeenschapsleven zorgt voor een gezonde ritmische beweging in de mens. Onze hele werking is dan ook van ritme doordrongen. Samen met de kinderen, jongeren en volwassenen bewegen we ons op een voorspelbare manier door de dagen, weken, seizoenen en jaren. Dit draagt sterk bij aan een aangename, vertrouwde en heilzame sfeer.
Waar mogelijk brengen we de natuur en de seizoenen op een creatieve manier naar binnen. De seizoenstafels in de gezamenlijke ruimtes en leefgroepen zorgen voor een sfeervolle toets en herinneren ons aan het grotere geheel. Ze worden samen met onze bewoners aangekleed en volgen de seizoenen en de jaarfeesten.

Foto’s
©Hilde Lenaerts

Scroll naar boven