SAMEN ZORGEN

“Liefde is een grote sleutel in ons werk. Je moet een vakmens zijn, maar je moet de mensen als het ware ook omarmen. Het is elke dag opnieuw die beweging maken: een grote arm om de mensen heen slaan en hen vanuit die omhulling meenemen in wat je doet.”

–  Nadine Vandenhende, Levende Verbindingen

Heilpedagogie & sociaaltherapie

In de antroposofie wordt de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking ‘heilpedagogie’ genoemd. De zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking heet ‘sociaaltherapie’.
Waar we in de heilpedagogie vooral de nadruk leggen op de pedagogische helende beweging – het ‘heelmakend’ opvoeden – is de sociaaltherapie vooral gericht op hoe de volwassen mens met een beperking zich kan ontwikkelen in het contact met de ander en met de gemeenschap.

Mogelijkheden tot ontwikkeling laten komen

Onze zorg is er in wezen op gericht om de ander wakker aanwezig te helpen zijn in zichzelf en in de wereld en om hem – zowel innerlijk als uiterlijk – in beweging te helpen komen.
Als multidisciplinair team leggen we de focus niet zozeer op de mens met een beperking of ziektebeeld, maar eerder op de mens met mogelijkheden. Mogelijkheden die misschien nog niet zichtbaar zijn, maar die wel aanwezig zijn en tot expressie en ontwikkeling willen komen. 

Holistisch samen op pad

Centraal in onze zorg staat het samen in gemeenschap op pad zijn: het elkaar wezenlijk ontmoeten en het via die ontmoeting samen groeien, ieder met zijn eigenheid en mogelijkheden. In plaats van een eenmalig diagnostisch etiket op iemand te kleven en daar een behandelingsplan aan te koppelen, gaan we binnen de zorgrelatie telkens opnieuw op zoek naar de unieke persoon en zijn of haar levensopdracht en huidige ontwikkelingsvraag.

We zetten niet in de eerste plaats in op een waaier aan therapieën en klassieke medicatie – al hebben deze uiteraard waar nodig ook hun plaats. Wel gaan we zoveel mogelijk samen met de kinderen en de volwassenen op weg binnen een hartelijke en op alle menselijke lagen voedende context. Geduld en vertrouwen zijn essentiële kwaliteiten binnen onze werking.

Behandelingen zoals muziektherapie, kunstzinnige therapie, logopedie, kinesitherapie en badtherapie worden waar nodig ingezet om het evenwicht tussen lichaam, ziel en geest te herstellen. Het doel is daarbij nooit alleen om klachten te behandelen, maar ook altijd – en vooral – om de ontwikkeling te ondersteunen. Voor de medische zorgen werken we samen met een antroposofisch arts en een verpleegster.

De gouden driehoek

De zorg voor een kind of volwassene met een beperking houdt niet op bij de zorg voor de mens zelf. De gehele context komt mee in beeld en wordt met de nodige aandacht verzorgd. We laten op Iona zowel de stem van de cliënt, deze van het thuisfront als deze van het begeleidend team klinken. Wanneer ieder actief zijn plaats inneemt in deze ‘gouden driehoek’, kunnen we samen bouwen aan een goede en werkbare dialoog binnen de totale zorgverlening. 

Onze cliënten worden vertegenwoordigd door de gebruikersraad. Ouders van cliënten kunnen zich aansluiten bij de oudervereniging. 

Zorg voor onze medewerkers

Samen met onze mensen op pad gaan vraagt niet alleen vakkennis, professionalisme en een hart voor de zorg, het vraagt ook om kwaliteiten als toewijding, stressbestendigheid, energie, flexibiliteit en goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

We zijn ons er als zorgverstrekkers van bewust hoe groot de impact van ons eigen welbevinden is op het welbevinden van onze cliënten. Daarom investeren we bewust in een goede teamgeest en in het welzijn van onze medewerkers. We zetten actief in op persoonlijke ontwikkeling en bieden onze teamleden diverse vormingsmogelijkheden aan.

Foto’s © Hilde Lenaerts

Persoonsvolgende financiering

De voorbije jaren vond in de sector van personen met een beperking grondige hervorming plaats. Sindsdien krijgt iedere persoon met een beperking een persoonsvolgende financiering. Het ondersteuningsplan en de zorgzwaarte bepalen het volume van de middelen die het individu ontvangt. Met deze middelen (het zogezegde ‘rugzakje’) kan de persoon in kwestie zelf zijn ondersteuning inkopen.

Ondersteuningsplan


Door middel van een ondersteuningsplan, worden de actuele ondersteuningsvragen van het individu in kaart gebracht. Dit plan kan opgesteld worden door de persoon met een beperking zelf, door de familie en/of door een Dienst OndersteuningsPlan (DOP).

Vraaggestuurd werken


Iona vzw werkt meer dan ooit vraaggestuurd. Dit betekent concreet dat we nog veel meer in dialoog gaan met de cliënt en samen willen zoeken naar een antwoord op zijn of haar ondersteuningsvragen. Wat we bieden, is maximaal afgestemd op de vraag van de cliënt.

Mulitdisciplinaire samenwerking


Uiteraard kunnen we als zorggemeenschap geen antwoord bieden op alle vragen. Daarom vinden we het belangrijk om een goed netwerk uit te bouwen en te onderhouden. In het belang van onze cliënten werken we multidisciplinair samen met andere voorzieningen en partners binnen en buiten het zorglandschap. 

Nog vragen?

Heb je nog vragen over hoe de zorg voortaan georganiseerd wordt? Hoor je graag meer de koers die we met Iona varen, ook in deze voor de wereld – en voor de zorgsector in het bijzonder – pittige tijden? Blijf niet met je vragen zitten en neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Scroll naar boven