VREUGDEVOL VIEREN

“Via de jaarfeesten verbinden we ons zowel met bepaalde kwaliteiten als met het grotere geheel.
Het is telkens weer bijzonder om de feesten samen als gemeenschap te ervaren, te delen en te vieren.”

– Martine De Bie

Samen het leven vieren 

Feesten en vieren zijn een belangrijk onderdeel van het leven. Dat is in onze zorggemeenschap niet anders. In onze mooie Sint-Joriszaal starten we niet alleen dagelijks samen met de hele gemeenschap de dag op met een mooie spreuk. Het is ook de plaats waar we samen zingen, muziek maken en heel wat van onze jaarfeesten en andere vieringen en activiteiten beleven. 

… en betekenis geven

Het gezamenlijk organiseren van, toeleven naar en beleven van de jaarfeesten is voor veel bewoners en cliënten een grote bron van vreugde die het dagelijkse leven optilt en mee bijdraagt aan een gevoel van samenhorigheid. 

We vieren Driekoningen, Lichtmis, carnaval, Palmpasen, Hemelvaart, Pinksteren, de midzomertijd met het Sint-Jansfeest, de intrede van de herfst en het Michaëlfeest, Sint-Maarten, Sinterklaas, de adventstijd, Kerstmis en Nieuwjaar. 

Ieder jaar opnieuw rijgen we samen met de bewoners deze betekenisvolle momenten aaneen tot één lange ketting van verbondenheid met elkaar, met de geestelijke wereld en met de omringende natuur. Ook verjaardagen krijgen aandacht en worden feestelijk samen beleefd.

Cultuur van ontmoeting

Door ouders, familieleden, vrienden, kennissen, buurtbewoners, sponsors en sympathisanten uit te nodigen voor een aantal van onze activiteiten en feesten, bouwen we bewust aan een cultuur van ontmoeting die zich tot ver voorbij de grenzen van onze gemeenschap uitstrekt.

Scroll naar boven