LEVENSLANG LEREN

“De leerlingen krijgen les op maat van hun mogelijkheden, met aandacht voor hun ontwikkelingsvragen en zorg voor hun ware wezen. Handen, hoofd en hart worden aangesproken. De leerstof is geen doel, maar een middel om zich dieper met zichzelf en de omgeving te verbinden.”
– Levende Verbindingen

Heilpedagogisch onderwijs gaat uit van de gedachte dat ieder kind recht heeft op onderwijs, dus ook de kinderen die omwille van hun beperking geen leerplicht hebben. Voor ieder kind dat op Iona verblijft, gaan we op zoek naar een gepaste vorm van onderwijs, zodat het zich binnen de eigen mogelijkheden maximaal kan ontplooien. 

De kinderen die hiertoe in de mogelijkheid zijn, lopen school in een externe school voor buitengewoon onderwijs. Heel wat kinderen die op Iona verblijven, kunnen omwille van hun bijzondere noden echter niet in een gewone schoolcontext functioneren. Voor hen wordt binnen onze voorziening een projectgestuurd lesaanbod op maat voorzien. 

Hoofd, hart en handen 

Het leren binnen onze pedagogie gebeurt in kleine groepen en is een geïntegreerd gebeuren: hoofd, hart en handen worden aangesproken. De lesmomenten zijn een samenspel van zorg, onderwijs en therapie. De handen worden aan het werk gezet via allerhande praktische en kunstzinnige werkvormen, van schilderen, muzikale activiteiten en boetseren, tot toneelspel en het aanleren van ambachten. Het hart wordt gewekt en gevoed als het kind door het kind zich gevoelsmatig te helpen verbinden met wat het doet en met wie hem omringt. 

Omdat kennis verwerven via het hoofd voor kinderen met een verstandelijke beperking geen evidentie is, wordt zoveel mogelijk gezocht naar manieren om het kind tot beleving te laten komen. De kinderen en jongeren worden ook voorbereid naar de volwassenheid toe. Samen met hen wordt toegewerkt naar een haalbaar perspectief in de dagbesteding. 

Altijd in ontwikkeling

Ook als zorgverleners blijven we levenslang leren en investeren we bewust in onze eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit doen we onder meer via vormingen, studiedagen, workshops, coaching en intervisiemomenten. Onze medewerkers kunnen sinds enkele jaren ook kosteloos deelnemen aan yogalessen op het domein. 

Ieder jaar trekt een wisselende delegatie van Iona-medewerkers naar Dornach om er de Internationale Conferentie voor Heilpedagogie bij te wonen. Het is een mooie gelegenheid om ons intensief verder in ons vakgebied te verdiepen. Het samenzijn met een internationale groep van vakgenoten biedt ons ruimte voor ontmoeting en zorgt voor een verrijkende uitwisseling van ervaringen en inspiratie. 

Scroll naar boven