Leren

  • Veelal thuisonderwijs voor de kinderen omwille van de complexe problematiek: ontwikkelingsvertraging, gedrag, medische redenen, …
  • Steinerpedagogie in kleine lesgroepen.
  • Voorbereiding op haalbaar perspectief in dagbesteding.
  • Levenslang leren via vorming.
  • Kunstzinnige scholing: muziek, houtbewerking, tekenen, schilderen, toneel, …
Scroll naar top