ONTSPANNEN

“Paardrijden is mijn hobby. Ik heb hier leren rijden toen ik twintig was en ik heb het rustig opgebouwd. Het is niet simpel.
Soms spelen de paarden met je voeten. Maar het is wel therapie voor mij. 
Ik kom er volledig van tot rust.”
– Nicole, al 50 jaar bewoonster bij Iona

Vrije tijdsaanbod op maat 

We zoeken naar een gepast vrijetijdsaanbod op maat van iedere cliënt. Zo kunnen onze cliënten – individueel of samen met anderen – actief deelnemen aan het recreatieve, sociale en culturele leven op Iona en in de omringende gemeenschap. 

De horizon verruimen

Naast een uitgebreid aanbod van interne recreatieve activiteiten, waaronder zang, muziekbeleving, yoga en andere sportactiviteiten, kunnen onze cliënten ook aansluiten bij bijvoorbeeld een muziek- of kunstacademie, een sportclub of een lokale vereniging. Door het bouwen van bruggen naar de wereld, krijgen de kinderen en volwassenen de kans om hun horizon te verruimen voorbij de grenzen van hun eigen beperkingen en voorbij de grenzen van hun directe leefsfeer in de gemeenschap. 

Tijdens weekends organiseren we geregeld uitstappen en ook in verlofperiodes trekken we er regelmatig op uit. Dan zijn er kampen en vakanties op maat van de bewoners. We werken hiervoor ook samen met externe organisaties en krijgen waar nodig dankbaar ondersteuning van vrijwilligers. 

Zelf aan de slag

We zetten niet alleen in op het deelnemen aan door anderen georganiseerde activiteiten; ook met de bewoners zelf worden heel wat socio-culturele activiteiten georganiseerd. Deze laten de cliënten toe om iets van zichzelf en hun kwaliteiten met de wereld te delen. Zo zijn er doorheen de jaren heel wat interne en externe toonmomenten en markten geweest met door de bewoners vervaardigde kunstwerken en ambachtelijke producten, naast tal van toneelvoorstellingen en concerten voor het bredere publiek.

Scroll naar boven