Over Iona

Het prille begin situeert zich op 1 september 1969 toen Bruno en Christiane Skerath een ééngezinswoning te ’s Gravenwezel met hun drie kinderen gingen delen met zeven opgenomen kinderen en drie medewerkers in een leefgroep met een eigen leerklas. In 1972 kocht het gezin Skerath voor de vzw Michaelisstichting en met hulp van de Iona Stichting in Amsterdam een boerderij met 6 hectare landbouwgrond. Het Iona instituut was geboren.

De eerste nieuwe gebouwen werden opgericht. Er kwamen meer kinderen, maar de oorspronkelijke idee bleef bewaard: een familiaal milieu scheppen, waarbij opvoeders, leraren, therapeuten en hun gezinnen inwoonden op het domein.

Achtereenvolgens werd Botvid gebouwd, met de leslokalen voor twee leefgroepen (kinderen) en inwonende medewerkers. Daarna kwamen Peronniek met Maartenszaal, bureel en wasserij. De boerderij werd verbouwd voor enkele volwassen cliënten en twee gezinnen. In 1981 werd 3,5 hectare grond gekocht van de Helle-Hoeve. De veestapel werd uitgebreid, er werd gestart met zuivelverwerking, bakkerij en winkeltje. De akkers, weiland en tuin werden afgeboord met heggen, bomenrijen en knotwilgen. De kruidentuin werd aangelegd.

Met hulp van de Bouworde werd DunI opgericht, de eerste leefgroep voor volwassen cliënten, met aansluitende gezinswoning en een studio achter het lesgebouw. Daarna werd Bride gebouwd als tweede leefgroep voor volwassenen met woongelegenheid voor medewerkers. Ook de Joriszaal met podium, keuken en woning werd gebouwd. In 1993 kwam er het atelier bij. Er werd omgeschakeld van melk naar vleeskoeien. De boerderij en tuin werden verder uitgebouwd als tewerkstellingsplaats voor volwassen cliënten. Er kwam ook een tweede hoevewoning. Er werden 6 hectare weiland en akkers in bruikleen genomen. De wegen en de parkings werden aangelegd.

Van 2001 tot 2003 werd gebouwd aan de aanleunwoningen (studio’s) voor beschermd wonen. De aanleunwoningen zijn gebouwd voor mensen die meer zelfstandig wilden gaan wonen. De mensen van beschermd wonen leven buiten het Iona-domein, zelfstandig met ondersteuningsmomenten aan huis.

Sinds 2005 wonen er 3 cliënten in Beschermd Wonen en sinds 2011 2 cliënten in DIO*. Verder startte Iona ook met 1 PAB sinds 2008 en 1 convenant sinds 2009.

Scroll naar boven