PERSPECTIEF 2020: DE BELANGRIJKSTE KRACHTLIJNEN

Minister van Welzijn Vandeurzen heeft een conceptnota geschreven waarin hij de sector van personen met een handicap grondig wil omvormen. Het plan en de uitvoering ervan wordt steeds concreter.

Iona vzw kan zich helemaal vinden in de visie die aan de basis ligt van deze vernieuwing.

Even de belangrijkste punten op een rijtje:

✔ Gewoon als het kan, bijzonder als het moet

Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk, dat is de baseline van de nota ‘Perspectief 2020. Het betekent dat er een goed uitgebouwde zorgregie moet zijn zodat iedere persoon met een beperking beroep kan doen op degelijk ondersteunde mantelzorg en op handicaptoegankelijke reguliere zorg.

Wanneer de persoon met een beperking gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft, dan moet hij hier ook op kunnen rekenen.

✔ Persoonvolgende financiering

Iedere persoon met een beperking krijgt een persoonvolgende financiering. Het ondersteunungsplan en de zorgzwaarte bepalen het volume van de middelen die hij krijgt. Met deze middelen (het zogezegde rugzakje) kan deze persoon zelf zijn ondersteuning inkopen.

✔ Regisseur van je eigen leven

Iedere persoon met of zonder beperking voert zelf zijn regie. Hierbij kan hij geholpen worden door familie en/of professionelen. Hij bepaalt zelf wat “kwaliteit van leven” betekent: op vlak van werken, wonen, vrije tijd, etc… .

Door middel van een ondersteuningsplan, krijgt men zicht op de actuele ondersteuningsvragen. Zo’n ondersteuningsplan kan opgemaakt worden door de persoon met een beperking zelf, door de familie, of door een Dienst OndersteuningsPlan (DOP).

✔ Vraaggestuurd werken

Iona vzw zal meer dan ooit vraaggestuurd werken. Dit betekent concreet dat we veel meer in dialoog willen gaan met de cliënt en samen willen zoeken naar een antwoord op zijn ondersteuningsvragen. Wat we bieden zal afgestemd zijn op de vraag van de cliënt.

✔ Samenwerking

Uiteraard kunnen wij geen antwoord bieden op alle vragen. Daarom is het ontzettend belangrijk om een goed netwerk uit te bouwen met andere voorzieningen binnen en buiten het zorglandschap. Iona vzw streeft ernaar om samen te werken met partners in en over de grenzen heen van de sector in het belang van de cliënt.

Nog vragen?

Er zijn momenteel nog ontzettend veel vragen, zowel voor personen met een ondersteuningsvraag als voor de vele organisaties in het zorglandschap.
Wellicht heeft u ook vragen hoe de zorg in de toekomst georganiseerd zal worden. Blijf niet met uw vragen zitten en neem contact op met ons. We helpen je graag verder.

Scroll naar boven