PERSPECTIEF 2020

In 2010 schreef Jo Vandeurzen, toenmalig Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een conceptnota, getiteld ‘Perspectief 2020 – Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap‘. Daarmee werd de start gemaakt voor een grondige ommezwaai in de sector van personen met een beperking. Meer concreet werden 11 strategische projecten naar voren geschoven. Tegen 2020 wilde men o.a. een zorggarantie voor die mensen met de grootste ondersteuningsnood.
Als erkende zorggemeenschap kunnen we ons helemaal vinden in de visie die aan de basis ligt van de vernieuwing in onze sector. De voorbije jaren gingen we, net als onze collega-voorzieningen, door een grondig veranderingstraject.
De belangrijkste punten van de hervorming op een rijtje:

Gewoon als het kan, bijzonder als het moet
‘Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk’ was de baseline van ‘Perspectief 2020’. Dit houdt in dat er een goed uitgebouwde zorgregie moet zijn, zodat iedere persoon met een beperking beroep kan doen op degelijk ondersteunde mantelzorg en op handicap-toegankelijke reguliere zorg. Wanneer de persoon met een beperking gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft, moet hij hier ook op kunnen rekenen.
Persoonsvolgende financiering
Iedere persoon met een beperking krijgt een persoonsvolgende financiering. Het ondersteuningsplan en de zorgzwaarte bepalen het volume van de middelen die het individu ontvangt. Met deze middelen (het zogezegde ‘rugzakje’) kan de persoon in kwestie zelf zijn ondersteuning inkopen.
Regisseur van je eigen leven
Iedere persoon met of zonder beperking voert heeft de regie over zijn of haar leven, met de nodige ondersteuning van familie en/of professionelen. Hij of zij bepaalt zelf wat ‘kwaliteit van leven’ betekent op het vlak van werken, wonen, vrije tijd, enzovoort.
Door middel van een ondersteuningsplan, krijgt men zicht op de actuele ondersteuningsvragen van het individu. Dit plan kan opgesteld worden door de persoon met een beperking zelf, door de familie en/of door een Dienst OndersteuningsPlan (DOP).
Vraaggestuurd werken
Iona vzw werkt meer dan ooit vraaggestuurd. Dit betekent concreet dat we nog veel meer in dialoog gaan met de cliënt en samen willen zoeken naar een antwoord op zijn of haar ondersteuningsvragen. Wat we bieden, is maximaal afgestemd op de vraag van de cliënt.
Samenwerking
Uiteraard kunnen we als zorggemeenschap geen antwoord bieden op alle vragen. Daarom vinden we het belangrijk om een goed netwerk uit te bouwen en te onderhouden. In het belang van onze cliënten werken we multidisciplinair samen met andere voorzieningen en partners binnen en buiten het zorglandschap. 

Nog vragen?
Heb je nog vragen over hoe de zorg voortaan georganiseerd wordt? Hoor je graag meer de koers die we met Iona varen, ook in deze voor de wereld – en voor de zorgsector in het bijzonder – pittige tijden? Blijf niet met je vragen zitten en neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Benieuwd hoe we het zorgen, leren, werken, ontspannen en vieren op Iona vormgeven en beleven?
Hier lees je er meer over: zorgen, wonen, leren, werken, ontspannen, ontmoeten en vieren.

Scroll naar boven