Een nieuwe serre met steun van Cera

Bij het begin van dit jaar kon onze tuinploeg mede dankzij de steun van Cera een nieuwe serre plaatsen. Een grote meerwaarde voor het tuinteam, dat nu weer in een optimaal klimaat groenten kan kweken. Waarom Iona deze financiële steun in de rug ontving? We legden ons oor te luisteren bij Cera-adviseur Kris Debruyne.

We mochten 2.000 euro ontvangen voor ons serreproject. Hoe hebben jullie dat bedrag verzameld?

Kris Debruyne: “Onze coöperatie telt zo’n 400.000 vennoten. Cera zet samen jaarlijks voor meerdere miljoenen euro’s mensen en middelen in en samen investeren we in welvaart en welzijn. We steunen jaarlijks zo’n 700 maatschappelijke projecten in zeven domeinen, waaronder ‘zorg in de samenleving’, en kunnen ongeveer anderhalf miljoen naar regionale en lokale projecten laten vloeien. We zien onze coöperatie graag als een warme familie, die nabij tracht te zijn waar dat nodig is. ”

Waarom kozen jullie specifiek voor Iona?

“Regionaal steunen we projecten die door lokale organisaties worden ingediend. Iona had zelf contact met ons opgenomen en om steun gevraagd. We ondersteunden jullie al eerder en die steun is verdiend – jullie doen fantastisch werk. Het serreproject ligt bovendien mooi in de lijn van onze eigen waarden: onze coöperatie ligt ook aan de basis van het Steunpunt Groene Zorg. We zijn ervan overtuigd dat leven op het ritme van de seizoenen en zelf groenten verbouwen bijdraagt aan het geluk van mensen.

Wanneer een project wordt geselecteerd door onze adviesraad, trachten we daar een meter of peter aan te koppelen, die voor een goede lokale verbinding zorgt. Voor jullie serreproject werd vanuit de regionale adviesraad vrijwilligster Katleen Schippers als meter aangeduid. Zij is actief in de regio Lier en bijzonder enthousiast over jullie werking. Ook ikzelf ben ondertussen bij Iona op bezoek geweest en was blij te zien dat we hebben kunnen bijdragen aan jullie mooie tuinwerking. ”

Vanwaar jullie keuze om zoveel in maatschappelijke projecten te investeren?

“We willen vanuit Cera een positieve impact op de samenleving hebben. De notie van maatschappelijke verantwoordelijkheid zit in ons DNA. Onze coöperatie vindt haar oorsprong in het gedachtegoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, een Duits burgemeester uit de 19de eeuw die na een hongerwinter het heft in eigen handen nam om de armoede in zijn streek tegen te gaan. Hij werkte een spaar- en kredietsysteem uit, gebaseerd op onderlinge solidariteit, en bracht de boeren bijeen om door samenwerking zichzelf en elkaar te helpen. Hieruit is later Cera Bank en vervolgens de coöperatie Cera gegroeid. Als coöperatie groeperen we de aandelen van de vroegere vennoten van de coöperatieve bank en van nieuw toegetreden vennoten. Enerzijds keren we onze vennoten dividenden uit en bieden we hen tal van voordelen, anderzijds zetten we sterk in op teruggeven aan de maatschappij en zo de wereld samen een stukje mooier maken. We willen laten zien dat het loont om samen te werken en anderen te helpen.

De komende weken hebben we in het kader van De Warmste Week het project ‘Good Company!’ gelanceerd, een oproep aan onze vrijwilligers om zich belangeloos in te zetten in vier sectoren. Meer bepaald in de ondersteuning van kwetsbare jongeren uit de jeugdzorg en gehandicaptenzorg bij leeractiviteiten, maar ook bij vrijetijdsactiviteiten van personen met een beperking, mensen met dementie en andere kwetsbare senioren. Daar hopen we de komende weken met z’n allen een mooie bijdrage te kunnen leveren.”

Namens onze hele zorggemeenschap en in het bijzonder namens ons tuinteam: hartelijk dank!

Meer lezen over Cera en de projecten die de coöperatie ondersteunt? www.cera.coop 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven