Zelfstandig waar mogelijk, begeleid waar nodig.

Van 2001 tot 2003 werden op het domein van onze woongemeenschap vijf aanleunstudio’s gebouwd. Hierin wonen cliënten die de vaardigheden hebben om met een hoge mate van zelfstandigheid alleen te wonen. Waar nodig wordt ondersteuning voorzien. Zorgcoaches An Cortens en Ingrid Verreydt lichten de woonvorm toe en hoe deze binnen onze bredere zorgvisie past.

An en Ingrid: “De vijf aanleunstudio’s zijn er voor onze gasten die redelijk zelfstandig zijn, maar nu en dan wel nood hebben aan wat ondersteuning. Wekelijks voorzien we voor hen een aantal vaste contactmomenten met een begeleider. Die momenten worden ingezet in functie van wat nodig of welkom is: een uitstapje, hulp bij praktische taken, een doktersbezoek, eens samen naar de winkel gaan. ‘s Nachts is er geen begeleiding voorzien, maar er is wel altijd perma-nentie op het domein voor eventuele noodgevallen.”Zorg en begeleiding op maat“De leeftijden van de vijf bewoners in de studio’s lopen sterk uiteen. De jongste bewoner is 23 jaar, de oudste is ondertus-sen 78 jaar. Wat hen verbindt, en wat hen onderscheidt van de cliënten in de leefgroepen, is dat ze met een grote mate van zelfstandigheid hun dagen kunnen invullen. Wie welke ondersteuning nodig heeft, is heel individueel. De oudste bewoner is ondertussen op pensioen en heeft wat meer zorg nodig. Voor die extra zorgtaken hebben we ook thuisverpleging en Landelijke Thuiszorg ingeschakeld. Zo maken we het samen mogelijk dat iemand die hier bijna zijn hele leven heeft gewoond ook op oudere leeftijd zo lang mogelijk op Iona kan blijven wonen. Tijdens de individuele begeleidingsmomenten bekijken we per bewoner waar de behoeften op dat moment liggen. Zijn er geen specifieke noden, dan worden de contactmomenten als ontspanning gezien. Dan gaan we bijvoorbeeld eens wandelen, lezen we samen een krant of gaan we ergens een koffie drinken. Ook op lange winteravonden komt er wel eens een begeleider langs om eventuele eenzaamheid tegen te gaan. We bekijken samen hoe we de bewoners maximaal kunnen ondersteunen om aan hun vragen tegemoet te komen. Dat sluit ook aan bij de zorgvisie van onze gemeen-schap: zorg en groeikansen op maat bieden, om de bewoners maximaal vooruit te helpen in hun leven.”

Verbonden met de gemeenschap

“Van de bewoners in de studio’s die nog studeren of werken, verwachten we dat ze deelnemen aan ons aanbod in de zorgwerkplaatsen, al dan niet in combinatie met een externe dagbesteding. Zo blijven ze met het dagdagelijkse gebeuren op Iona verbonden.Ook de dagindeling wordt vormgegeven in functie van de individuele mogelijkheden en behoeften. Eén bewoner werkt halve dagen extern, twee bewoners sluiten aan in onze dag-besteding en één iemand gaat twee dagen per week naar school en de andere dagen sluit hij in de voormiddagen aan bij de de dagbesteding. In de namiddag is hij vrij. Dan poetst hij bijvoorbeeld zijn studio of heeft hij een individueel moment met zijn begeleider. Sommige bewoners hebben nog wekelijks contact met hun thuisomgeving, voor anderen is dat niet zo, omdat ze geen ouders meer hebben of omdat de situatie thuis geen frequent contact toelaat. Daarnaast hebben de bewoners hun contacten hier op Iona en soms ook met mensen in de omgeving. Een van onze bewoonsters gaat bijvoorbeeld regelmatig in de buurt paardrijden.”

Gerieflijk, gezellig en groen

“De studio’s zijn gebouwd met een groendak en hebben een mooi uitzicht op de natuur. Ze zijn uitgerust met een aparte inkom, een ruime leefruimte met schuifraam, een uitgeruste keuken, een slaapkamer, een bergruimte en een ruime bad-kamer met toilet, lavabo en bad. Alle studio’s beschikken over een tv- en wifi-aansluiting. In een gemeenschappelijke ruimte zijn een wasmachine en droogkast voorzien. De meu-bels en andere huisraad worden door de bewoners zelf voor-zien. De warme maaltijden eten de bewoners samen met de rest van de gemeenschap in de Joriszaal. Wanneer dat door omstandigheden niet mogelijk is, wordt de maaltijd naar de studio gebracht. Sommige bewoners vinden het ook fijn om in het weekend zelf een eenvoudige maaltijd te bereiden of op te warmen. Voor de broodmaaltijden doen de studio-bewoners in principe zelf hun boodschappen in het winkeltje op het domein. Ook voor het wassen van hun kleding en ander textiel staan ze zelfstandig in. Maar ook hier zoeken we waar nodig mee naar alternatieven. Eén bewoner heeft ondersteuning nodig bij het wassen, dus die helpen we daarmee tijdens de individuele begeleidingsmomenten. En onze oudste bewoner kan niet meer zelfstandig wassen of poetsen, dus zijn was gaat naar een wasserij en voor het poetsen hebben we een hulp ingeschakeld. De andere bewo-ners poetsen in principe zelf. Sommigen kunnen dat volledig zelfstandig, anderen krijgen hulp tijdens hun wekelijkse begeleidingsmomenten. De huur en vaste kosten worden betaald via de persoonlijke tegemoetkoming woon- en leefkosten. De individuele zorg-ondersteuning wordt betaald met de punten uit de zorgrug-zak. De woon- en leefkosten worden betaald via de indivi-duele inkomensvervangende tegemoetkoming.”

Meer privacy en toch sociaal omhuld

“Een van de grote meerwaardes van deze woonvorm is dat hij bewoners die de leefgroepwerking ontgroeid zijn de kans geeft om op het domein verder door te groeien naar een situatie die bij hun actuele vraag, mogelijkheden en noden past. De privacy en vrijheid zijn voor de bewoners van de studio’s een pak groter dan we in een leefgroep kunnen bieden. Dat ze die extra ruimte krijgen is voor sommige gasten echt belangrijk. Enkele van onze bewoners wonen hier al sinds hun kindertijd en zijn zo geëvolueerd dat ze niet meer binnen de leefgroepwerking passen. Maar Iona is wel hun thuis en de gemeenschap is als het ware hun familie geworden. In de studio hebben ze als het ware het beste van twee werelden: enerzijds de warme omhulling en – waar nodig – de praktische steun van de gemeenschap en ander-zijds de vrijheid die hoort bij een eigen plek. De studiobewo-ners zijn vrij om al dan niet deel te nemen aan de jaarfees-ten. Bij degenen die nog studeren en werken moedigen we het wel aan. Voor onze gepensioneerde bewoner zijn de feesten wat te druk, dus die kiest meestal voor de rust. De studiobewoners trekken er soms ook samen op uit en nu en dan organiseren we een activiteit die specifiek voor hen is bedoeld. Daarbij sluiten ook enkele mensen aan die extern wonen, maar die wel op Iona naar de dagbesteding komen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om een gezamenlijk kerstfeest, een barbecue of een uitstap. Die onderlinge verbondenheid voelen doet de gasten deugd.”

1 gedachte over “Zelfstandig waar mogelijk, begeleid waar nodig.”

  1. Wat een mooie woonvorm, ik kan me goed voorstellen dat dit erg prettig is voor de bewoners. Voor een deel zelfstandig en voor een deel zorgondersteuning in huis. Zo zouden er eigenlijk meer woningen gebouwd moeten worden, dichtbij de natuur.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven