Beleidsdoelstellingen 2020 – 2024

In 2019 werd een beleidsplan uitgewerkt voor de periode van 2020 tot en met 2024. Dit beleidsplan is een kompas voor de stuurkring en beleidskring. Het wordt gebruikt om beslissingen te nemen en nieuwe acties uit te voeren.  

In augustus 2021 werd een evaluatie gemaakt van de huidige stand van zaken met dit beleidsplan. Ook werden op dat moment nieuwe doelstellingen, voornemens en indicatoren bepaald voor 2022. Dit alles werd toegelicht op onze medewerkersvergadering in december. 


We delen graag de 5 doelstellingen die momenteel op de agenda staan: 

 1. Duidelijke functieprofielen
  Doelstelling: Elke medewerker heeft tegen eind 2022 een actueel uitgeschreven en afgetoetst functieprofiel met daarin de functiedoelstelling, de verantwoordelijkheden, de specifieke taken en vereiste competenties.
 2. Professionaliseren van de zorgdraagkring
  Doelstelling: In het streven naar een kwalitatief zorgbeleid in harmonie met het financieel beleid, professionaliseren we de zorgdraagkring en de ontwikkelingsbesprekingen tegen december 2022.
 3. Masterplan gebouwen
  Doelstelling: Iona heeft eind juni 2022 een masterplan voor de vernieuwing en verdere uitbouw van onze architectuur, met begeleiding van POLO Architects.
 4. Het vormingsbeleid
  Doelstelling: Iona heeft eind 2022 een vormingsbeleid op maat van elke functie en met aandacht voor talentmanagement.
 5. Zelfevaluatie
  Doelstelling: Iona wil de tevredenheid van cliënten en medewerkers verhogen door een adequate aanpak van klachten, feedback en zelfevaluatie tegen december 2022. 

Aan elk van deze doelstellingen zijn een aantal concrete acties gekoppeld, evenals een overzicht met de tijdstabel en met de verantwoordelijke personen voor de verschillende deeltaken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven