De nieuwe voorzitter van ons Collectief Overleg

Sinds begin 2020 heeft het Collectief Overleg voorheen Gebruikersraad een nieuwe voorzitter: Karine Van Wichelen. Zij is de mama van de 25-jarige Arnaud die in de volwassenen leefgroep Bride verblijft. We nemen graag wat ruimte in ons magazine om Karine even voor te stellen.

Karine, hoe ben je tot bij Iona gekomen?

“We zijn na een heel moeilijke periode in november 2015 op Iona terechtgekomen met een convenant. Arnaud was destijds net geen 18 jaar en verbleef bij de jongeren in de leefgroep Peroniek beneden. Ik had geluk, want Iona stond op het lijstje van voorzieningen die voor mij in aanmerking kwamen.
Na een aanpassingsperiode het eerste jaar, heb ik me aangesloten bij de gebruikersraad van het MFC. Men was toen op zoek naar extra ouders voor de raad. Voor mij was dit een unieke gelegenheid om Iona en de jongerenwerking beter te leren kennen.  
Eind augustus 2017 is Arnaud overgeschakeld naar de volwassenwerking en heb ik me vrij snel geïnformeerd naar de gebruikersraad van het FAM. In eerste instantie nam ik deel ‘op eigen vraag’. Elke ouder die interesse heeft kan een vergadering van de gebruikersraad bijwonen. Ik was overtuigd van de zin ervan en bleef alle vergaderingen bijwonen.

Sinds de jongste verkiezingen van de leden van het Collectief Overleg ben je de nieuwe voorzitter.Waarom heb je die taak opgenomen, wat is je drijfveer?

“Begin 2020 waren er verkiezingen en liet Erik weten dat hij, na 18 jaar voorzitterschap, graag die taak zou overdragen aan een andere en jongere verkozene. De leden van de gebruikersraad hebben mij toen gevraagd of ik die rol wou opnemen. Het is mijn motivatie om samen met Iona en de andere ouders richting te geven aan de toekomst van onze kinderen. In mijn opinie is dit een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Kun je die taak combineren met je gezin en met je dagtaak?

“Ik ben een 49-jarige mama van twee ondertussen jongvolwassenen, Arnaud en zijn jongere zus Sophie. Ik ben als verpleegkundige opgeleid en werk ondertussen al meer dan 20 jaar in het klinisch onderzoek, waarvan de laatste 13 jaar als project manager. Met die ervaring denk ik het voorzitterschap wel aan te kunnen.
Ik heb inderdaad een heel drukke job, zoals velen van ons, maar een voorzitter staat er niet alleen voor. Ik kan rekenen op de ervaring van de andere leden.
Alle ouders die deelnemen aan de vergadering doen dit elk met hun kennis en ervaring. Dat maakt het natuurlijk ook juist erg interessant.
Ondertussen is de gebruikersraad omgedoopt tot ‘Collectief Overleg’ en werden deze van de jongeren- en volwassenwerking samengevoegd. Dit werkt efficiënter en op vele vlakken kunnen we van elkaar leren.”

Wat zijn jouw persoonlijke interesses?

“Ik heb te weinig tijd om veel hobby’s te hebben en probeer voornamelijk samen met mijn partner te genieten van de kleine dingen des levens. Ik maak ook graag mooie reizen en doe wekelijks aan pilates. Ik ben best een avontuurlijk persoon en probeer dit element steeds in onze reizen te verweven. Zo heb ik met mijn kinderen al aan canonying gedaan en ben ik met mijn partner al drie keer naar Afrika gereisd, meer bepaald naar Namibië, Botswana en Tanzania. We trekken er met weinig luxe de wildernis in en ontmoeten er de lokale bevolking. Ik heb er mijn hart verloren. Zulke reizen zijn erg verrijkend.
Een van mijn dromen is om ook onze gasten hier op Iona meer opportuniteiten te geven om reizen te maken, elk binnen hun eigen mogelijkheden. Ik moet toegeven dat de televisiereeks ‘Down the road‘ een erg mooi voorbeeld is van wat mogelijk is.”

Wat zijn voorname werkingspunten waaraan je wil aandacht schenken?

“Een belangrijk werkingspunt voor mij is de huidige hervorming van het aanbod van de dagbesteding (tuin, bakkerij,…), zodat jongeren en volwassenen meer kunnen samenwerken en het aanbod nog meer kan aangepast worden aan de noden, wensen en capaciteiten van de bewoner en minder gebaseerd is op leeftijd.
Gezien mijn opleiding ben ik erg begaan met gezondheid en preventie. In dat kader ben ik voorstander van een groter sportaanbod en vind ik dat we moeten inzetten op zelfredzaamheid en op het behoud van kennis en kunde bij onze bewoners. Een atelier waar bewoners nog eens een krant of boekje kunnen lezen, een rekensom kunnen maken en — waarom niet voor sommigen — een computer leren gebruiken. Het is niet omdat volwassenen niet meer naar school moeten, dat het behoud van kennis niet belangrijk is.
Daarnaast zijn de gebouwen verouderd en is het op lange termijn nodig dat Iona uitgroeit tot een modernere en groene organisatie. Dat willen we zeker ondersteunen.”

Karine, heb je nog wensen rond de werking van het Collectief Overleg?

“Ik vind het belangrijk om het Collectief Overleg meer zichtbaarheid te geven naar de ouders toe. We zijn namelijk voortdurend op zoek naar ouders of betrokken personen van zowel de jongeren- als volwassenenwerking, die interesse hebben om deel te nemen aan het overleg. We zoeken mensen die aandacht hebben voor het leven van de kinderen op Iona.
Het is steeds mogelijk om op vrijwillige basis, zoals ik ooit deed, de vergaderingen bij te wonen. Het vergt een minimum aan tijd, gezien we maar viermaal per jaar vergaderen. Je moet geen angst hebben, er is geen specifieke voorkennis nodig. Elkeen zijn inbreng is waardevol. Ik wens hierbij nog eens een warme oproep te doen aan iedereen en voornamelijk aan ouders van de jongeren aangezien deze leden in de minderheid zijn.

Warme oproep

Heb je als ouder interesse om vrijwillig mee aan te sluiten in de werking van het Collectief Overleg? Neem dan even contact op met Karine. Ze geeft je met plezier meer uitleg. 

Karine is te bereiken via
kvanwichelen@gmail.com en op het nummer 0479/99 49 23. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven