Even voorstellen: Gert Dieltjens

Begin september mochten we Gert Dieltjens verwelkomen als financieel directeur van Iona. Graag stellen we hem langs deze weg aan jullie voor. Een gesprek over Gerts achtergrond, zijn nieuwe functie en de uitdagingen en groeimogelijkheden die hij ziet.

Gert, je ruilde je job bij KBC in voor een functie bij Iona. Hoe is dat gegaan?

“Ik ben al sinds 1984 in dienst van de bank KBC. De voorbije 36 jaar was ik merendeels actief als kantoordirecteur van diverse filialen. Inhoudelijk hield ik me vooral bezig met management, financiële analyses en balansen. Ondernemers waren mijn voornaamste doelgroep. Binnen KBC is er een project – Minerva – dat specifiek gericht is op KBC-medewerkers die 55-plus zijn en die hun expertise tijdens het laatste deel van hun loopbaan op een andere manier willen inzetten, bijvoorbeeld in een sociale onderneming. Iona had een vacature uitgeschreven voor een financieel directeur en ik voldeed aan de voorwaarden, dus heb ik me kandidaat gesteld. Ik ben altijd in de koudere financiële wereld actief ben geweest en wil me voor het einde van mijn loopbaan graag actief en structureel inzetten in een warmere, meer sociaal-menselijke omgeving. Ik heb het menselijke aspect ook tijdens mijn werk bij de bank zoveel mogelijk aandacht gegeven, maar het blijft uiteraard een commerciële omgeving. Dit hoofdstuk bij Iona voelt als een mooie volgende stap én als een zinvolle manier om mijn loopbaan af te ronden. Ik woon zelf in Nijlen en kende Iona ook vroeger al als een positief gedreven zorginstelling. ”

Je bent in september bij ons aan de slag gegaan.

“Ja, in juni heb ik de vacature gezien en kwam ik in contact met de mensen van jullie raad van bestuur. Daarna is het snel gegaan. Technisch gezien ben ik nog altijd werknemer van KBC. Een deel van mijn loon wordt door Iona aan KBC betaald, de rest wordt door KBC gedragen. Die formule laat toe om iemand met mijn anciënniteit en profiel in de non-profit te kunnen laten werken. Een win-win.

Ik moet zeggen: er is hier sinds september een totaal nieuwe wereld voor me opengegaan, zowel rond het financiële en subsidieluik enerzijds als rond de specifieke financiële problematiek van Vlaamse zorginstellingen anderzijds. Het is allemaal een stuk complexer dan ik verwacht had. Maar goed, ik vind het boeiend om de uitdaging aan te gaan. Daarvoor ben ik ook aangenomen.” 

Wat zijn de voornaamste uitdagingen waaronder je jouw schouders wilt gaan zetten?

“Mijn eerste missie de voorbije maanden was om connectie te maken met de mensen hier, zowel met de medewerkers als met de bewoners en gasten. Ik ben ontzettend warm ontvangen en dat was een heel fijne ervaring. Verder was en is de grootste uitdaging momenteel om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van de financiële situatie binnen Iona. Door een aantal recente wijzigingen in het subsidiebeleid enerzijds en door de invoering van het persoonsvolgend budget anderzijds, staat onze zorggemeenschap financieel voor best wat uitdagingen. Ik ben nu, samen met Jan Jacobs, de Raad van Bestuur en de administratiedienst volop alle factoren in kaart aan het brengen die een impact hebben op onze inkomsten en uitgaven, zowel vandaag als naar de nabije en verdere toekomst toe. Zo is er een grote nood aan ingrijpende infrastructuurwerken. De accommodatie is verouderd en dringend toe aan opfrissing en mogelijks zelfs nieuwbouw. Zo’n grote investeringskost binnen een sowieso al uitdagend financieel plaatje vraagt om een masterplan. Om Iona een gezonde financiële toekomst te bieden, dienen we een heel duidelijk beeld te krijgen van onze financiële draagkracht en draaglast. Vooral het toch wel complexe subsidieluik helder krijgen is nu een van mijn belangrijkste doelstellingen, naast het in kaart brengen van de kostenstructuur. En natuurlijk is het ook mijn taak om mee toezicht te houden op de reguliere kosten. Een delicaat evenwicht, want de mensen hebben recht op kwalitatieve zorg en eventuele bezuinigingen grijpen rechtstreeks in op de werking.”

Dat evenwicht bewaken vraagt dus ook om een goede interne communicatie met alle betrokkenen?

“Inderdaad. Ik heb ondertussen ook al heel wat gesprekken gehad met de zorgmedewerkers. Die gesprekken helpen mij om meer zicht te krijgen op wat nodig is om kwalitatieve zorg te kunnen bieden. En ze helpen de medewerkers om beter te begrijpen waarom iets wel en niet kan. Ik vind het belangrijk om zo transparant mogelijk te communiceren over de beslissingen die we nemen.”

Hoe is de financiële situatie momenteel?

“Er is gelukkig geen acute financiële nood. Dankzij de ruimere financiering in het verleden heeft Iona een mooie buffer kunnen opbouwen. Dat is een groot voordeel. Maar dit neemt niet weg dat er hoge nood is aan een goede budgetcontrole, zeker nu er een grote terugval in inkomsten is. Want in verhouding tot de financieringsnood is de buffer klein. Door alles goed in kaart te brengen en verstandige beslissingen te nemen, kunnen we voor de infrastructuurwerken investeringen doen die echt efficiënt zijn. De investering tot een minimum beperken en toch de nodige kwaliteit bieden, dat is de uitdaging waar we voor staan. En ook: een realistische tijdlijn uitwerken. Momenteel werken we aan een plan dat ons toelaat zowel qua budget als qua timing heldere doelen te stellen en die stap voor stap mogelijk te maken. 

Daar hoort ook bij dat we alle bestaande subsidiemogelijkheden uitpluizen en ervoor zorgen dat we de kansen die voorhanden zijn maximaal benutten. Dat is essentieel om onze werking financieel leefbaar te houden. Gelukkig kunnen we naast de overheidssubsidies ook rekenen op giften en schenkingen. Er zijn heel wat betrokken mensen en organisaties die Iona een warm hart toedragen en ons ook financieel mee ondersteunen. Uitzoeken hoe we hen kunnen waarderen en hoe we die basis verder kunnen vergroten, is ook een luik van mijn opdracht.”

Het klinkt als een hele kluif.
“Dat is het ook. En ik kijk ernaar uit er verder mijn tanden in te zetten. De voorbije maanden heb ik als heel intens ervaren en de vraagstukken waarvoor we staan zijn een uitdaging. Ze vragen momenteel om een grote inspanning van ons allemaal. Maar ze zijn zeker niet onmogelijk. Als ik zie met welke dynamiek en bereidheid alle betrokkenen hier mee de schouders onder zetten, dan durf ik erop vertrouwen dat we dit succesvol kunnen aanpakken.

De job spreekt me inhoudelijk ook enorm aan. Ik houd ervan analyses te maken en toekomstperspectieven creëren. En het is heel fijn te kunnen samenwerken met een gedreven team dat me daarin ondersteunt.” 

Heb je ondertussen je draai al wat gevonden op Iona?

“Het voelt alsof ik hier al jaren ben. Ik kom elke ochtend met plezier werken en ga weer met een goed gevoel naar huis. Tegelijk merk ik dat mijn werk veel meer onder mijn vel kruipt dan in het verleden. En dat vind ik positief. Vroeger lukte het me vrij goed om de bank los te laten als ik thuis kwam. Werk was werk, privé was privé. Nu merk ik dat Iona toch een stukje meeneem naar huis. 

De passie en de energie die hier zo voelbaar is bij de medewerkers, is aanstekelijk. (lacht) En de zorg en omkadering die hier geboden wordt aan de cliënten is zo noodzakelijk en waardevol. Het geeft me een goed en warm gevoel daar vanuit mijn achtergrond ook een steentje aan te kunnen bijdragen.

Het is mijn hoop en wens dat ik hier een rol van betekenis kan spelen en dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de toekomst van Iona.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven