Gezond omgaan met digitale media

We schreven een project uit om jongeren in onze zorggemeenschap bewust te helpen groeien in het gezond, vaardig en zinvol omgaan met computer en internet. Wordt de subsidieaanvraag door de Koning Boudewijnstichting goedgekeurd, dan krijgen we middelen voor tien computers en een vorming. 

Joke Coussement, zorgcoördinator: “De Koning Boudewijnstichting deed een oproep voor het indienen van projectaanvragen rond het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij jongeren. Daar gingen we met Iona graag op in. We merken bij onze jongeren dat het aanleren van die vaardigheden welkom en eigenlijk zelfs een must is. Ze groeien op in een maatschappij die alsmaar meer digitale vaardigheden vereist. Die skills beheersen helpt hen om zich beter te kunnen integreren in de samenleving. In juni hebben we een aanvraag ingediend voor tien computers en een kleine vormingssubsidie. Eind september vernemen we of de subsidie is goedgekeurd.” 

Smart omgaan met smartphones

Joke: “We merken bij onze jongeren dat het goed leren omgaan met smartphones, tablets en andere digitale toestellen belangrijk is. Zowel thuis als in de leefgroep zijn er doorgaans momenten voorzien waarop ze ermee bezig mogen zijn. Enerzijds is het dus handig dat de jongeren de kennis en tools ontwikkelen om met de toestellen om te gaan, anderzijds is het belangrijk dat ze zich gezond leren verhouden tot de digitale wereld. Van zodra we de goedkeuring voor dit project ontvangen, zullen een aantal van onze medewerkers starten met het ontwikkelen van onze visie. Hoe gaan we als zorggemeenschap om met de snel evoluerende digitale maatschappij? Hoe kunnen we onze jongeren daarin gezond helpen opgroeien? Wanneer is het gebruik van digitale tools zinvol en hoe kunnen we dit inpassen in onze werking? Het zijn vragen waar we heel bewust samen naar willen kijken.”

Individuele trajecten op maat

Joke: “Een aantal computers tot onze beschikking hebben zou, zeker voor de schoolgaande jongeren, een grote meerwaarde zijn. Zo kunnen ze de vaardigheden die ze op school leren ook op Iona verder inoefenen. Dan denk ik aan zaken als typen, boodschappenlijstjes maken, het online beheren van hun zakgeld of een digitale agenda bijhouden. Het stuk voor stuk zaken die voor onze jongeren een meerwaarde kunnen zijn. Als we de computers met behulp van de subsidie kunnen aankopen, zullen we met een groep begeleiders een traject uitwerken en een sjabloon dat hen kan helpen bij het vormgeven van individuele groeitrajecten. Zo hopen we vanaf de jaarwisseling voor tien jongeren een individueel groeitraject te kunnen uitwerken, dat zal worden begeleid door hun aandachtsopvoeders. Sommige jongeren zullen vooral baat hebben bij het ontwikkelen van sociale mediavaardigheden, anderen zullen meer hebben aan beter leren typen of aan het leren werken met programma’s als Word en PowerPoint.  Ook het gezond leren omgaan met online privacy zal voor sommigen belangrijk zijn. We willen per jongere bekijken wat zinvol en mogelijk is en hen daar individueel in begeleiden.”

Een bredere context 

Joke: “In de mate van het mogelijke willen we ook graag de TOA-leerkrachten en de ouders in dit project betrekken. Zo kan het geleerde ook verder ingeoefend worden tijdens de schooldagen en kan het doorstromen naar de thuisomgeving tijdens weekends en vakanties. Nadat de eerste tien jongeren het traject hebben doorlopen, plannen we een evaluatie. Zo weten we waar we eventueel willen bijsturen en kunnen we ook bekijken hoe we het traject aan meer jongeren kunnen aanbieden.”

Maar eerst: vorming! 

Joke: “Vooraleer we met de jongeren opstarten, zullen de begeleiders een opleiding volgen in mediawijsheid. Hoe kunnen we hun privacy beschermen? Hoe vaak kunnen ze gebruik maken van digitale media, en hoe evolueert dit gebruik in functie van de leeftijd? Hoe kunnen we de negatieve impact van straling zoveel mogelijk beperken? Voor welke bewoners kan het gebruik van digitale media zinvol en een meerwaarde zijn, en voor welke is het mogelijks eerder nefast? Kortom: we willen in kaart brengen hoe we als gemeenschap gezond kunnen omgaan met multimedia, gekaderd binnen onze antropsofische visie. Bart Vanmechelen gaf al eens een vorming rond dit thema op onze studiedag voor medewerkers, dus het thema leeft al langer. De komende tijd duiken we er samen verder in.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven