Zorg voor buiten- en binnenwereld

Natuur als onderdeel van een helende omgeving
Een belangrijke methodologische pijler in het heilpedagogisch en sociaaltherapeutisch werk is het creëren van een helende omgeving. De kleinschaligheid van ons project is dan ook een bewuste keuze: ze laat ons toe om een huiselijke en levendige gemeenschap te creëren waar ieder zijn eigen plekje heeft en waar tegelijk voldoende gedeelde momenten en ruimtes zijn voorzien. Zo kunnen we in een warme, ongedwongen en voedende sfeer samenleven en samen leren en werken, ontspannen en vieren.

Ook de ligging van onze gemeenschap is niet lukraak gekozen. Rudolf Steiner gaf heel wat aanwijzingen mee rond het belang van het zich als mens omringen door natuur, natuurlijke materialen en kunstzinnige elementen. Op Iona hebben we het geluk te zijn ingebed in een agrarische omgeving. We vertoeven op een mooi en uitgestrekt groen domein.
In onze woon-, werk-, leer- en gemeenschapsruimtes is een sterke verbinding met de natuur aanwezig. Dit laat ons toe om iedere dag opnieuw in verbinding te staan met de natuurlijke cycli in de natuur en de seizoenen. In de tuinwerking is die verbinding uiteraard extra sterk aanwezig.
Het waarnemen van natuurlijke fenomenen en processen maakt onze bewoners wakker voor hun omgeving en nodigt hen uit om in beweging te komen. Elk seizoen biedt ons nieuwe mogelijkheden om gezond in contact te staan met de natuurelementen.

Zorg voor de mens, zorg voor de aarde
De producten die we op Iona maken, zijn mooi, kwalitatief en ambachtelijk vervaardigd. We werken zoveel mogelijk met natuurlijke materialen en het productieproces wordt zo milieuvriendelijk mogelijk vormgegeven.
Naast zorg voor de mens is immers ook zorg voor de aarde belangrijk in onze werking. Meer nog: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons werk met de aarde is sterk verweven met ons werk met de mensen waarmee we op pad mogen zijn. Daarbij laten we ons inspireren door de vele inzichten die Steiner meegaf rond biodynamisch tuinieren en rond hoe we ons als mens kunnen verbinden met de vele processen in de natuur en met alles wat ons omringt.

Zorg voor de mens, zorg voor de dieren
Als gemeenschap delen we ons mooie domein met heel wat dieren. We houden hier niet alleen kippen, geitjes en konijnen, maar ook paarden, ezels, een bijenvolkje èn een prachtige pauw die naar de naam Mojo luistert. Ook dat is een bewuste keuze. De aanwezigheid van de dieren draagt bij aan het welzijn van onze mensen en zorgt voor een belangrijke meerwaarde in onze werking. De dieren zorgen niet alleen voor heel wat animo op Iona, ze zijn ondertussen ook ware ‘assistenten in de begeleiding’ geworden. Het mee verantwoordelijkheid opnemen voor de zorg van een levend wezen is soms hard werken. De dieren voederen en verzorgen, een stal bouwen en onderhouden, zelf hooien… het zijn stuk voor stuk waardevolle processen. Ook het leren communiceren met de dieren zorgt voor boeiende processen en extra welbevinden bij zowel mens als dier. Samen kijken naar dieren en daarover reflecteren, biedt boeiende gespreksstof. Wat observeren we bij een dier of bijvoorbeeld bij een bijenvolk? Zien we parallellen in ons eigen gedrag als individu en in hoe wij als groep of gemeenschap met elkaar samenleven?

Groene zorg: een gedeeld verhaal
Met het team dat zich over de zorg voor ons domein buigt, wordt continu bekeken hoe we het domein zodanig kunnen onderhouden en ontwikkelen dat het aansluit bij de noden van onze gemeenschap. Om die ‘groene zorg’ op een duurzame manier te kunnen aanpakken, gaan we ook samenwerkingen aan met mensen en organisaties in de buurt. Zij kunnen ons ondersteunen bij het onderhouden en verder vormgeven van ons zeer uitgestrekte domein, waardoor wij als team met een nog grotere focus kunnen inzetten op onze kerntaak.

Foto: © Hilde Lenaerts

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven