Afscheid van dr. Guido

Dit jaar zou Guido Mortelmans, bij ons allen beter bekend als ‘dokter Guido’, afscheid nemen als vaste medewerker van Iona. Toen het coronavirus dit voorjaar zijn intrede deed, lagen de kaarten plots anders. Na gezamenlijk overleg werd beslist om de samenwerking alsnog verder te zetten, Guido werkt verder als lid van het crisisteam voor Covid-19. Daarnaast blijft hij naar Iona komen voor bewoners die hem als huisarts gekozen hebben. Hoe dr. Guido terugblikt op de voorbije negen jaar bij Iona en hoe we de komende tijd nog samen met hem op pad zijn? We contacteerden Guido voor een telefonisch interview.

Guido, je ging in 2012 bij Iona aan de slag. Hoe is die samenwerking gestart?
“Ik werkte al mijn hele professionele leven als homeopathisch arts en had al vaker de vraag gekregen op om Iona te komen als arts voor de instelling. Ik kreeg sowieso af en toe nieuws te horen over het reilen en zeilen op Iona, onder andere via Iona-medewerkers die toen patiënt bij me waren. Ik wist min of meer hoe het er hier aan toe ging. In het verleden had ik de opleiding tot antroposofisch arts gevolgd in Arlesheim, dus mijn interesse om op Iona te komen werken was er zeker. Niet alleen de antroposofische visie sprak me sterk aan, maar ook de groene locatie.”

Ondertussen zijn we negen jaar verder. Hoe blik je op de voorbije jaren terug?
“Ik kan mijn tijd bij Iona in drie perioden indelen. De eerste periode is deze van februari 2012 tot en met september 2012, het moment waarop mijn vrouw plots stierf. Die gebeurtenis heeft alles in mijn leven veranderd. Tijdens de tweede, daaropvolgende periode, onder de leiding van de toenmalige directrice, bevond Iona zich in een erg zoekende fase. De derde periode is voor mij gestart met de aanstelling van Jan Jacobs. Sinds hij directeur is, heb ik veel positieve veranderingen gezien bij Iona. De vruchten daarvan plukken we nog dagelijks.”

Welke functies nam je de voorbije jaren bij Iona ter harte?
“Ik werkte twee halve dagen per week op Iona. Ik deed consultaties en was aanwezig op heel wat bewonersbesprekingen en andere vergaderingen. Daarnaast was ik ook coördinator van het therapeutenteam, dat bestaat uit alle mensen die hier medische en paramedische activiteiten uitoefenen. Naast ikzelf, gaat dat om Marianne Van Brakel, de verpleegster, muziektherapeute Peggy Vanderbauwhede, logopediste Ann Van Roosbroeck en enkele zorgcoaches vanuit de leefgroepen. Voor de volwassenen zijn dat An Cortens of Ingrid Verreydt , voor de kinderen zijn dat Tibo Van Dyck of Hélène Claes. We komen ongeveer om de twee maanden samen voor overleg. Dan bespreken we niet alleen individuele casussen, maar evalueren we ook onze samenwerking en doen we waar nodig voorstellen om onze werking bij te sturen en verder te optimaliseren. Ten tijde van mijn indiensttreding was er op Iona geen vaste arts meer aanwezig. Omdat multidisciplinair overleg belangrijk is, hebben we het team terug opgestart. Door samen te werken kunnen we als collega’s zoveel meer betekenen voor de cliënten.”

Sinds de start van het corona-hoofdstuk maak je nu ook deel uit van het crisisteam bij Iona. Hoe ervaar je deze periode vanuit jouw rol als arts?
“We hebben met zijn allen een heel intense periode achter de rug, waarin erg veel van de medewerkers werd gevraagd. Alle collega’s hebben ontzettend hard hun best gedaan. Er is tot op heden nog geen enkele besmetting in onze voorziening, wat fantastisch is. Iedereen doet wat hij kan, ondanks de zware omstandigheden. Het is ook opvallend dat er ondanks de zich verspreidende epidemie geen paniek heerst. Ik had veel meer onrust verwacht. Dat de cliënten al bij al zo goed met de situatie omgaan, is voor een overgroot deel de verdienste van de medewerkers. Ze pakken het bijzonder goed aan. Dat verdient wat mij betreft ècht een pluim. Gezien de ongewone situatie is me gevraagd om vanuit mijn medische deskundigheid mee advies te blijven geven binnen het crisisteam, voor zolang dat nodig is.”

Hoe kijk je in het algemeen naar de evoluties binnen Iona als organisatie?
“Ik vind dat Iona momenteel een team heeft van zeer positief ingestelde medewerkers. De meeste mensen zijn heel gemotiveerd in hun werk. Ik zie ruimdenkendheid en flexibiliteit. Komt er door omstandigheden eens een extra vraag bij, dan wordt die collegiaal opgenomen. Mogen werken in zo’n positief klimaat heb ik als zeer aangenaam ervaren. Het doet me ook plezier dat het merendeel van de medewerkers openstaat voor de antroposofie. Dat de verbinding met het gedachtengoed sterker wordt, vind ik heel positief. Daarnaast ben ik blij dat er ook meer verbinding en samenwerking is met andere antroposofisch georiënteerde zorginitiatieven. Dat contact en overleg is erg waardevol. En wat de huidige corona-toestand betreft: we zijn bezig aan een marathon. Ik heb zelf marathons gelopen en weet dat iedere marathon een einde kent.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven