Heilpedagogisch onderwijs: leren met hoofd, hart en handen

“Dingen uitleggen is niet genoeg. Om iets echt diep te laten binnenkomen, moet je het iemand laten ervaren. Dat is de essentie van onze pedagogie.” -Hilde Verhaert

Heilpedagogisch onderwijs gaat uit van de gedachte dat ieder kind recht heeft op onderwijs, dus ook de kinderen die omwille van hun beperking geen leerplicht hebben. Voor ieder kind dat op Iona verblijft, gaan we op zoek naar een gepaste vorm van onderwijs, zodat het zich binnen de eigen mogelijkheden maximaal kan ontplooien.
De kinderen die hiertoe in de mogelijkheid zijn, lopen school in een externe school voor buitengewoon onderwijs. Heel wat kinderen die op Iona verblijven, kunnen omwille van hun bijzondere noden echter niet in een gewone schoolcontext functioneren. Voor hen wordt binnen Iona een projectgestuurd lesaanbod op maat voorzien.

Hoofd, hart en handen
Het leren binnen onze pedagogie gebeurt in kleine groep en is een geïntegreerd gebeuren: hoofd, hart en handen worden aangesproken. We laten ons inspireren door de Steinerpedagogie en passen die voortdurend aan de mogelijkheden van de leerlingen aan. De leerstof is geen doel, maar een middel om de kinderen en jongeren dieper met zichzelf en hun omgeving te verbinden. De lesmomenten zijn eigenlijk een samenspel van zorg, onderwijs en therapie. De handen worden aan het werk gezet via allerhande praktische en kunstzinnige werkvormen, van schilderen, muzikale activiteiten en boetseren, tot toneelspel en het aanleren van ambachten. Het hart wordt gewekt en gevoed door het kind zich gevoelsmatig te helpen verbinden met wat het doet en met wie hem omringt. Omdat kennis verwerven via het hoofd voor kinderen met een verstandelijke beperking geen evidentie is, wordt zoveel mogelijk gezocht naar manieren om tot beleving te komen. Zo wordt het wezenlijke in het kind aangeraakt.

Altijd in ontwikkeling
Ook als zorgverleners blijven we levenslang leren en investeren we voortdurend in onze eigen ontwikkeling. Dit doen we onder meer via opleidingen, studiedagen, workshops en regelmatige intervisiemomenten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven