Afscheid van Philippe Vanden Broecke

Dit jaar zwaait Iona Philippe Vanden Broecke uit. Tenminste: in zijn rol als voorzitter van onze Raad van Bestuur. Als vader van Lies, die al 33 jaar op Iona verblijft, blijft hij met Iona verbonden. Hoe Philippe zijn bestuursperiode bij Iona ervaren heeft en met welk gevoel hij afscheid neemt? We laten hem graag zelf aan het woord.

Philippe, je vervulde doorheen de jaren verschillende rollen bij Iona. Kun je kort het verloop van jouw parcours schetsen?

“Onze dochter Lies kwam op Iona wonen toen ze zeven jaar was. Ik ben lange tijd actief geweest in de oudervereniging, vervolgens in de gebruikersraad en sinds 1998 zetelde ik ook in de Raad van Bestuur. Negen jaar geleden heb ik, op vraag van Iona, de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur op me genomen. Een zware job, vooral in combinatie met mijn professionele bezigheden en de moeilijke bereikbaarheid van Iona. Maar ik voelde me geëngageerd en heb de taak ter harte genomen. Als ik een doel voor ogen heb, dan ga ik er graag voor.”

Hoe blik je op je bestuursperiode terug?

“Het is een verhaal met gemengde gevoelens geweest. Tijdens die 22 jaar in de raad van bestuur hebben we met Iona best wat pittige watertjes en stormen doorkruist. In 2009 werden we door het VHPA aangespoord om werk te maken van een langetermijnvisie. Een doorlichting van de organisatie drong zich op. Dit was nodig om werking van Iona op alle niveaus en verschillende gebieden bij te sturen. We zijn geëvolueerd van een woongemeenschap met inwonende medewerkers tot de zorggemeenschap die we vandaag zijn. Die herstructurering is niet zonder slag of stoot verlopen. Bij de professionalisering die zich opdrong, hoorden moeilijke en moedige keuzes. Het doet me plezier dat we erin geslaagd zijn doorheen alle crisissen samen iets heel moois op te bouwen. Iona heeft op veel vlakken een mooie evolutie in haar werking doorgemaakt.
De beweging die jaren geleden is ingezet, en de uitdagingen die daarbij hoorden, zijn afgerond. Nu staat Iona, na een periode met relatief rustig vaarwater, voor totaal nieuwe uitdagingen. Er zijn de nieuwe besparingen vanuit de overheid en er dienen aanpassingen te gebeuren in het kader van de nieuwe wetgeving voor vzw’s. Ook op het vlak van infrastructuur staan we voor grote uitdagingen. Kiezen we voor bouwen of renoveren? Hoe kunnen we onze gebouwen zo klimaatneutraal mogelijk maken? Ik heb ondervonden dat je alles kunt leren, als de wil er is, maar ik voel me niet geroepen om me nog in zo’n technische vraagstukken te verdiepen. Ondertussen hebben we hiervoor iemand in het bestuur met de nodige competenties Oorspronkelijk was het niet mijn bedoeling om nu al te vertrekken. Het engagement dat ik hier heb opgenomen, heeft me als mens op veel manieren verrijkt. Maar er kwamen ook best veel zorgen bij kijken en ik merk dat het tijd is om de balans wat te herstellen. Het familiale leven roept. En liever een engagement aan de basis dan ergens aan de top. Het voelt kloppend om het roer door te geven.”

Heb je nog een wens voor Iona?

Philippe: “Ik wens Iona eerst en vooral toe dat het ingeslagen pad met succes verder bewandeld mag worden. We hebben doorheen de jaren samen getimmerd aan een goed en werkbaar bestuur en flink gesleuteld aan de mechaniek van ons schip. De basisstructuren staan er en ze hebben ons nog geen windeieren gelegd. De regelmatig terugkerende positieve inspecties geven me vertrouwen in de toekomst. Er is ook hard gewerkt aan het aanwerven van competente medewerkers, op alle niveaus. We hebben sterke, bekwame mensen aan boord. Kortom, Iona is goed uitgerust om de ingeslagen weg verder te volgen.
Ik wens ook dat de gemeenschap de technische uitdagingen creatief en succesvol aanpakt en er iets moois van maakt. De klassieke geldkranen worden steeds meer dichtgedraaid, dus creativiteit zal een belangrijke sleutel zijn om tot goede, betaalbare oplossingen te komen.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven