De vernieuwing van onze gebruikersraad

In de loop van september/oktober werden verkiezingen gehouden voor de samenstelling van de gebruikersraad van Iona voor de periode 2020-2024. Waarom deze raad? Wie zijn de verkozen vertegenwoordigers en welke taken zullen zij de komende jaren vervullen? Je leest er alles over in dit artikel, samen met een warme oproep aan wie zich geroepen voelt om het team nog te vervoegen.

Waarom een gebruikersraad?

De gebruikersraad verzorgt het collectief overleg tussen de voorziening en de opgenomen cliënten (de zogenaamde gebruikers) of hun vertegenwoordigers. De raad is een verplichting, opgelegd door de overheid, waaruit blijkt dat veel belang gehecht wordt aan een goed collectief overleg. Immers, voor sommige beslissingen dient de gebruikersraad zijn goedkeuring te geven. Dit is onder meer het geval voor wijzigingen in het reglement van orde of in het concept van de voorziening, alsook bij belangrijke veranderingen in de algemene leef- en woonsituatie. Collectief overleg is hierbij voornaam, maar de voorzienig behoudt steeds haar verantwoordelijkheid van beslissing.

De verkozen vertegenwoordigers

Voor kinderen en jongeren, uit leefgroep Peroniek/beneden:

  • Petra Ballet, mama van Amber

Voor de volwassenen, uit leefgroep Bride:

  • Nadine Adriaensen, mama van Karen
  • Marc Campo, stiefvader Marij
  • Johan Dispersyn, vader van Alexandra
  • Karine Van Wichelen, mama van Arnaud

Voor de volwassenen, uit leefgroep Staffa:

  • Vera Heylen, mama van Tim
  • Erik Meersman, vader van Johan

Vertegenwoordigster namens de Dagbesteding:

  • Christina Callewaert, mama van Jan


Van voorzitter tot klachtencommissie

Ter aanvulling geven we ook nog graag wat informatie mee over de functies die traditioneel door gebruikersraadsleden dienen te worden ingevuld… en die reeds werden toegewezen.

Karine wordt onze voorzitter. Zij behartigt de coördinatie van de gebruikersraad, overlegt waar nodig met de directie, roept de gebruikersraad samen en stelt — in overleg met de secretaris — de vergaderagenda op. Erik zet zijn taak als secretaris verder. Hij maakt samen met de voorzitter de agenda op, zorgt voor het verslag van de vergaderingen en verzorgt de briefwisseling.

De gebruikersraad mag ook een waarnemer afvaardigen in de Raad van Bestuur. Marc neemt deze taak op. Petra zal Marc vervangen wanneer hij omwille van zijn dagtaak verhinderd is. De waarnemer mag de bespreking bijwonen van aangelegenheden die betrekking hebben op de organisatie en het bestuur van Iona en op de zorgverlening, echter niet als het om personen gaat. De waarnemer heeft geen stemrecht en dient het vertrouwelijk karakter van de RvB te respecteren.

Dan rest ons nog de klachtencommissie. Deze commissie behandelt de formele klacht van een gebruiker en/of de wettelijke vertegenwoordiger. Ze bestaat uit één vertegenwoordiger van de inrichtende macht van Iona (bijvoorbeeld een lid van de RvB) en één vertegenwoordiger van het collectief, de gebruikersraad. Bij betwisting van het ontslag van een gebruiker door de voorziening, wordt de commissie uitgebreid met een externe onafhankelijke persoon (bijvoorbeeld een lid van een bijstandsorganisatie). In deze commissie was Marc reeds afgevaardigd door de vorige gebruikersraad. Hij is akkoord om deze taak verder te zetten.

Warme oproep!

De kinder- en jongerenwerking heeft momenteel slechts één afgevaardigde. Bij de volwassenen heeft leefgroep Dun-I tot onze spijt geen vertegenwoordiger meer. Ook voor de aanleunwoningen Oran ontbreekt een contactpersoon. Daarom hierbij een warme oproep om nog een paar gemotiveerde mensen te vinden om het collectief overleg te ondersteunen. Dit is echt geen belastend engagement. Ben je nog geïnteresseerd… neem dan zeker even contact op met directeur Jan of met een van de hoger genoemde personen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven