Evaluatie van de persoonsvolgende financiering

Covid-19 en de daartoe genomen noodzakelijke beschermingsmaatregelen hebben ook impact op de werking van de gebruikersraad. Na onze ‘normale’ vergadering van 23 februari hebben wij nog slechts eenmaal overleg gepleegd via videoconferentie. Dat was even wennen en enkele ouders hadden daar enig bezwaar tegen… het te omslachtig pc-werk. De duur van de vergadering werd daarom beperkt gehouden en uiteraard werd heel wat tijd besteed aan de corona-lockdown op Iona. Het video-vergaderen is voor ons nog geen vlotte bedoening… maar toch doen we het, door corona gedwongen, in september of oktober nogmaals, want er valt nog heel wat te bespreken.

Woon- en leefkosten
Sinds 1 januari dit jaar is Iona voor de volwassen cliënten overgeschakeld naar de regeling van woon- en leefkosten, ter vervanging van de vroegere persoonlijke bijdrage. Dit is een rechtstreeks gevolg van de overgang naar Persoonsvolgende Financiering (PVF), opgelegd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Na enkele maanden van toepassing, weliswaar in corona-tijd, is het goed een eerste evaluatie te maken, vanuit het standpunt van zowel de ouders/bewindvoerders als de voorziening. We nodigen de betrokken personen onder de lezers van Iona Magazine graag uit om al eens mee na te denken over volgende vragen:
Is PVF wel een verbetering?
Wat vinden de gebruikers/ouders of bewindvoerders dat er veranderd is?
Is er invloed op de kwaliteit van de verleende zorg?
Wat is de ervaring van de mensen op de wachtlijsten?
Hoe ondervindt de voorziening de PVF?
Hoe beleven de werknemers deze PVF?
Is PVF belastend voor de administratie?
Hoe sterk wordt PVF bepaald door de context (ziekteverzekering, inkomen …)?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven