Opstart van het Masterplan Infrastructuur

De infrastructuur op ons domein is aan vernieuwing toe. Een groot project dat we gefaseerd zullen aanpakken. Het startschot is alvast gegeven. Sarah Deen, lid van onze Raad van Bestuur, geeft een woordje uitleg. 

Sarah Deen: “Ik ben vorig jaar uitgenodigd in de Raad van Bestuur om het upgraden van de infrastructuur mee te begeleiden. Ik ben bankier en financier ook gelijkaardige projecten voor andere voorzieningen, dus ben met de materie vertrouwd.
Bij projecten als deze is het belangrijk om eerst helder in kaart te brengen wat de mogelijkheden van het domein zijn en waar je op langere termijn met je infrastructuur naartoe wilt.
Iona heeft een prachtige landelijke site. Dat is fantastisch. Tegelijk brengt het ook een paar moeilijkheden met zich mee, want een deel van het domein bestaat uit landbouwgrond. Je hebt goedkeuringen nodig om er bepaalde activiteiten op te kunnen uitvoeren.
Ook bij het maken van keuzes voor de infrastructuur zitten we niet met een klassiek verhaal. In tegenstelling tot veel andere zorgvoorzieningen focust Iona sterk op kleinschaligheid en huiselijkheid. Dat gegeven nemen we uiteraard ook mee in alle plannen en beslissingen.”

Een geschikt architectenbureau vinden 

Sarah: “Momenteel zijn we vanuit de Raad van Bestuur een procedure opgestart voor het vinden van een architectenbureau dat zich goed kan inleven in zowel onze cliënten als onze manier van werken. We zijn meerdere bureaus aan het interviewen, zodat we kunnen inschatten wie met ons kan en wil samenwerken. Iona heeft geen hiërarchische top-down benadering. We willen bewust met een architect in zee gaan die bereid is om niet alleen met het kader te communiceren, wat elders meer gebruikelijk is, maar om ook in dialoog te gaan met onze medewerkers in verschillende werkgroepen.
In maart zou de voorselectie idealiter rond moeten zijn. Dan willen we drie bureaus om een offerte kunnen vragen. Hen naar het domein laten komen is momenteel niet zo evident, gezien de maatregelen, dus we zullen bekijken hoe we dat op een veilige manier kunnen laten verlopen. 

Nadat we de drie offertes hebben ontvangen, kunnen we vervolgens vanuit de Raad van Bestuur en de directie een bureau kiezen om effectief mee in zee te gaan. Ieder van ons zit rond de tafel met een eigen focus en andere gevoeligheden. Het is dus belangrijk alle partijen te horen, zodat we samen tot de beste keuze kunnen komen.” 

De situatie, noden en mogelijkheden in kaart brengen

Sarah: “In samenwerking met het architectenbureau zullen we vervolgens een masterplan opmaken. Daar zal heel wat overleg bij komen kijken. Zo’n masterplan gaat nog niet in detail over hoe de dingen er concreet zullen uitzien. Wel over volumes, over waar we kunnen renoveren en waar we eerder naar nieuwbouw moeten kijken. En ook: waar we wel en geen akkoord voor kunnen krijgen. Het architectenbureau zal ons daarbij begeleiden door de juiste vragen te stellen en – waar dat zinnig en nodig is – eventueel ook al verkennende gesprekken doen met overheden. Zo kunnen we de situatie, de noden en de mogelijkheden in kaart brengen. 

Als alles goed gaat, hopen we het masterplan dit najaar op te starten. Dat plan zal ons een rode draad bieden en een houvast om de infrastructuur de komende jaren stapsgewijs te verbeteren.” 

Gezamenlijke denkoefening 

Sarah: “De komende periode hebben we met z’n allen een aantal denkoefeningen te maken. Zo kunnen we een plan uitwerken dat flexibel genoeg is en ook op de verdere toekomst gericht is. Samen met de medewerkers en de directie zullen we bekijken hoe we ervoor staan, waar de hoogste noden liggen op korte termijn en waar we op langere termijn naartoe willen.
Wat werkt er goed op Iona en wat werkt tegen? Wat zijn de pluspunten en waar kan het beter? We gaan met de begeleiders bekijken hoe de infrastructuur voor hen werkt. Gebouwen waarvan de lay-out tegenwerkt, of die zodanig verouderd zijn dat ze niet meer tegemoet komen aan de actuele noden, maken de job moeilijker, terwijl goede gebouwen je net een zetje in de rug geven. We willen de infrastructuur op Iona zodanig optimaliseren dat ze zowel voor de cliënten als voor de medewerkers optimaal werkt. 

Ook op andere vragen zal het architectenbureau ons mee een antwoord kunnen bieden. Een GES-groep die nu homogeen is en alleen uit jongens bestaat, ziet er in de toekomst bijvoorbeeld misschien anders uit. Dan moeten we nu al bekijken wat daarvan de implicaties zouden zijn voor de infrastructuur, zodat we daar indien nodig rekening mee kunnen houden.” 

Stap voor stap optimaliseren

Sarah: “De effectieve werken zullen in stappen gebeuren, via kleinere en grotere ingrepen, ook in functie van de budgetten en eventuele subsidies. Het plan moet niet alleen rekening houden met waar verbeteringen nodig zijn, maar ook met de volgorde waarin we de werken uitvoeren. 

Het gaat niet alleen om de vraag welke gebouwen er nog mooi uitzien en welke niet meer. Ook de veiligheid en het energie-vraagstuk moeten meegenomen worden om te bepalen waar de dringendste noden liggen. We zullen bijvoorbeeld via een energie-audit ook bekijken welke infrastructuur ons veel geld kost om te verwarmen en hoe we daar snel verbetering in kunnen brengen, zodat er middelen vrijkomen voor andere verbeteringen. 

Een andere factor waarmee we rekening zullen houden bij het bepalen van de volgorde, is het feit dat we cliënten tijdens de werken misschien ook even elders moeten kunnen opvangen. We willen bewaken dat we daarvoor de nodige capaciteit hebben, zodat dat de bouw- en verbouwwerken de werking zo weinig mogelijk verstoren.” 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven