Werk maken van werknemerswelzijn

Hoe kunnen we het welzijn van onze medewerkers en leidinggevenden vergroten? Wat motiveert hen, wat demotiveert hen? Waar is nog groeipotentieel? Dankzij het gesubsidieerde ESF-project ‘Drive’ kunnen we hier de komende twee jaar zeer gericht en met ondersteuning van externe coaches verder op inzetten. Een stand van zaken. 

De voorbije maanden kregen onze medewerkers en leidinggevenden de kans om een vragenlijst in te vullen over hun welbevinden bij Iona. Ook vonden gesprekken met de externe coaches plaats om een beter zicht te krijgen op de huidige situatie en op waar de eventuele noden en behoeften precies liggen. Het doel van dit traject is onder meer om de autonome motivatie bij onze collega’s zoveel mogelijk te verankeren.

Wat zit goed?

Uit de resultaten van de vragenlijsten bleek vooreerst dat een heel aantal zaken goed lopen en gewaardeerd worden. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd door hun collega’s en door de ouders. Er is geloof in het concept van de antroposofie en iedereen heeft het gevoel een zinvolle bijdrage te leveren binnen Iona. Ook wordt het als aangenaam ervaren dat er vrijheid is in de invulling van de job, dat de balans werk-privé voor de meeste medewerkers goed zit en dat opleidingen in het kader van de job makkelijk toegestaan worden. Het salarispakket zit goed, net als de relaties met de collega’s, zorgcoaches en teamcoaches. Ook de intrede van Zorgonline wordt positief ervaren, al mag het platform weliswaar nog meer geïntegreerd worden als uniform en enig communicatiekanaal. 

Wat kan beter?

De vragenlijsten leverden ons ook heel wat nuttige informatie op over wat volgens onze medewerkers nog beter kan om het welzijn op de werkvloer te verhogen.
De komende tijd zullen we daar actief op inzetten. Momenteel lijkt de prioriteit te liggen op drie domeinen: 

  1. De interne communicatie verder verbeteren, door het consequent toepassen van Zorgonline als enig communicatieplatform. Hoe kan de info snel en breed doorstromen naar alle betrokkenen?
  2. Sterker inzetten op waardering vanuit de leidinggevenden en de directie. Hoe kunnen de medewerkers zich maximaal gezien, gewaardeerd en ondersteund voelen in hun werk? Hoe kunnen we heldere sturing bieden, zonder afbreuk te doen aan het horizontale sociocratie 3.0-model dat we hanteren? Hoe kunnen de rol, bijdrage en betrokkenheid van de leidinggevenden en directie meer zichtbaar gemaakt worden voor de medewerkers? Hoe zorgen we ervoor dat de bestaande waardering voor het werk ook effectief aankomt? 
  1. Nog meer helderheid creëren in de structuur en de processen, als gezonde tegenhanger voor de ruime vrijheid in het werk. 

We kijken ernaar uit met deze prioriteiten aan de slag te gaan. De onderzoeksresultaten van de welzijnsbevraging werden ondertussen met onze medewerkers gedeeld en zullen ook worden toegelicht aan de Raad van Bestuur van onze vzw. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven